Opnieuw noodopvang asielzoekers in Stellendam

16 juni 2023

Gemeente Goeree-Overflakkee stelt opnieuw een ligplaats beschikbaar voor noodopvang van asielzoekers. In de buitenhaven van Stellendam komt, op dezelfde locatie als de vorige keer, een riviercruiseschip voor ongeveer 120 mensen. De gemeente gaat er vanuit dat de noodopvang op deze locatie minimaal een jaar nodig gaat zijn.

De gemeente heeft positief gereageerd op een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het verzoek is in eerste instantie voor opvang tot 31 december 2023, met de mogelijkheid om te verlengen. COA zorgt voor de bemanning op het schip en het beheer op de locatie.

“We zien dit echt als noodopvang, totdat er betere alternatieven zijn”, geeft burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman aan. “Zo lang als nodig, zo kort als mogelijk. Maar we zijn ook realistisch. Er is al ruim een jaar sprake van een asielcrisis in ons land, met een tekort aan slaapplaatsen voor deze mensen. De kans is daarnaast groot dat wij op termijn, net als andere gemeenten, verplicht worden om een aantal asielzoekers te huisvesten.”

Inloop
Het COA organiseert in de week van 26 juni een inloop op het schip zelf. De precieze datum en tijd verschijnt binnenkort op www.goeree-overflakkee.nl/opvangasielzoekers. Het schip ligt in de buitenhaven, voor de sluis. Tijdens de inloop kunnen geïnteresseerden zelf een kijkje nemen op het schip en in gesprek met de bemanning en medewerkers van de opvang. Ook de gemeente is daar vertegenwoordigd.

Volwassen asielzoekers
De bewoners van het schip zijn volwassen mannelijke asielzoekers. De gemeente weet vooraf niet wie er komt, dat wordt bepaald door het COA. Wel is verzocht om mensen uit niet-veilige landen, dus met een grote kans om asiel te krijgen. Ze krijgen uitleg over de huisregels van de opvang en over de regels in Nederland en op Goeree-Overflakkee, zoals die voor een ieder van ons gelden.

Het COA werkt met beveiligers op zowel het schip als de wal. Ook is er cameratoezicht en verlichting.

Ms Esmeralda
Het schip dat komt is de ms Esmeralda. Dat is het schip dat momenteel nog in Hellevoetsluis ligt. Het schip is leeg. De asielzoekers die hier verbleven zijn in een eerdere fase al op andere locaties ondergebracht. De ms Esmeralda wordt binnenkort al naar Stellendam gebracht. In de periode daarna vinden de nodige voorbereidingen plaats. De bewoners komen dan naar verwachting rond 1 juli.

Omdat er sprake is van een langere periode van opvang is er deze keer expliciet aandacht voor bijvoorbeeld de wachtende recreatievaart bij de sluis en de benodigde stroom-/ watervoorzieningen. Denk aan een ‘wachtponton’ in het water bij de sluis.

Vierde keer
Er is al langere tijd sprake van een asielcrisis in ons land. Momenteel komen er elke week 900 asielzoekers naar Nederland. Het is de vierde keer binnen 2 jaar dat gemeente Goeree-Overflakkee medewerking verleent aan (crisis)noodopvang. De eerste twee keer gebeurde dat op een schip bij het Havenhoofd in Middelharnis.

Eind vorig jaar kwam er voor een korte periode ook een schip naar Stellendam. Op advies van onder andere ondernemers uit de haven is toen de ligplaats veranderd. In de aanloop naar deze opvang is er met een afvaardiging uit de omgeving contact gelegd en gesproken over hun aandachtspunten.