Op de presentatieavond van donderdag 29 juni 2023 staan twee onderwerpen centraal. Allereerst zal de Kadernota voor 2024 worden besproken. In deze nota worden de kaders aangegeven voor de begroting van volgend jaar. De oordeelsvorming en vaststelling zal plaatsvinden in de raadsvergadering van DV 6 juli. Als tweede onderwerp zal er een toelichting worden gegeven op het Woningbehoefteonderzoek wat onlangs is uitgevoerd door Companen. De start is om 19:30 uur. Van 19:30-20:00 uur is er de mogelijkheid om in te spreken.

Wilt u over een onderwerp de raad toespreken? Of wilt u meespreken met de raadsleden bij een van de agendapunten? Dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de presentatieavond aanmelden bij de griffie (griffie@goeree-overflakkee.nl).

Presentatieavond bezoeken of live volgen
U bent van harte welkom in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Alle onderwerpen worden live uitgezonden via internet. Deze bijeenkomsten zijn ook terug te kijken via https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl(externe link).

Agenda en stukken
De agenda van deze vergadering en bijbehorende stukken is te raadplegen via de vergaderkalender(externe link).