SGP op werkbezoek bij gezondheidscentrum Ooltgensplaat

14 juni 2023

De SGP-fractie wil graag breed georiënteerd zijn op de samenleving. Daarom werd op dinsdag 13 juni een werkbezoek gebracht aan het gezondheidscentrum in Ooltgensplaat. Een prachtig initiatief van de huisartsen Boom en Driece. Een integraal gezondheidscentrum biedt perspectief voor kleine kernen. Veel partijen zijn te vinden in één gebouw.

We bespraken de zorg voor de zorg, hoe het in de ogen van de huisartsen anders kan en het succes van de mede door de gemeente geïnitieerde praktijkondersteuner voor de jeugd. Tijdens het werkbezoek van de fractie gaf Driece de fractieleden huiswerk voor de landelijke politiek mee: ‘SGP: Wees zuinig op apotheekhoudende huisartsen in het buitengebied, voordat je het weet zijn het online-apotheken. Wij zien gelijk wat er gebeurt bij patiënten. Online gaat dat niet’ De opmerking komt voort uit het feit dat minister Kuipers eigenlijk aan het promoten is dat patiënten kunnen kiezen, en dat is nu juist het gevaar voor de apotheekhoudende huisartsen. Om meer gemak te bieden voor het afhalen van medicijnen investeerden de artsen onlangs in een afgifteapparaat. Met een code kunnen patiënten hier de medicijnen op hun eigen tijd afhalen.

Het werkbezoek gaf een mooie inkijk in de wereld achter een dergelijk gezondheidscentrum. De SGP steunt van harte dit soort initiatieven.