Welkom bij SGP-fractiespreekuur in Ooltgensplaat

19 juni 2023

De SGP-fractie wil graag weten wat er in de samenleving leeft. Daarom worden naast de reguliere fractiespreekuren, waarop inwoners welkom zijn in de fractievergadering, regelmatig open fractiebijeenkomsten belegd in de kernen op Goeree-Overflakkee.

Op D.V. dinsdag 27 juni is de SGP-fractie aanwezig in het Multifunctioneel Centrum in Ooltgensplaat. De SGP nodigt in het bijzonder inwoners uit van Ooltgensplaat, Oude-Tonge, Achthuizen/Langstraat en Den Bommel om over hun leefomgeving in gesprek te gaan met de fractieleden. Met deze bijeenkomsten geeft de fractie invulling aan het motto: ‘Bouwen in vertrouwen!’.

Iedereen is van harte welkom op dinsdag 27 juni vanaf 19:30 – 21:00 uur in het Multifunctioneel Centrum, Weesmolenstraat 12 te Ooltgensplaat. Heeft u specifieke onderwerpen die u wilt bespreken dan kunt u daarvoor een mail sturen naar de fractiesecretaris: pkieviet@sgpgo.nl.