Twee fractievertegenwoordigers voor SGP Zuid-Holland

5 juli 2023

Op woensdag 10 mei en woensdag 5 juli zijn Johan Matze en Erik de Knegt geïnstalleerd in de Provinciale Staten als fractievertegenwoordigers. Johan zal onze fractie vertegenwoordigen in de commissies Bereikbaarheid en Energie. Erik zal op zijn beurt de SGP vertegenwoordigen bij Bestuur, Middelen en Maatschappij, Ruimte, Externe Relaties en Onderzoek Rekening.

We wensen de beide mannen veel succes en Gods zegen toe in hun werk voor SGP Zuid-Holland!