U kunt voor 15 augustus reageren op het concept beleidskader voor het Openbaar Vervoer!

10 augustus 2023

Sinds eind 2015 voert Connexxion het openbaar vervoer (ov) in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee uit. De daarvoor verleende concessie loopt eind 2025 af. Voor de aanbesteding van de nieuwe concessie werkt de provincie Zuid- Holland aan een zogeheten beleidskader. Daarin beschrijft de provincie hoe het ov er vanaf 2026 uit zou moeten zien. Als inwoner kunt u een reactie op het concept van dit beleidskader geven. In de pdf hieronder vindt u meer informatie over de plannen; het gehele concept-beleidskader vindt u op de website: www.zuid-holland.nl/hwgo

In het bericht op de site van de provincie stelt de provincie dat men in de nieuwe concessie het ov verder wil verbeteren, zodat meer mensen met de bus gaan reizen. ‘Het doel is een blijvend ov-aanbod dat zowel de grote plaatsen als de kleine kernen met elkaar verbindt. Omdat de subsidie voor de uitvoering van het ov gelijk blijft, moet de provincie wel keuzes maken. De drukste verbindingen van het basisnet zijn vaak een alternatief voor de auto.

De provincie wil dit basisnet verder verbeteren om nog meer reizigers te vervoeren:
• De busverbinding met Oud-Beijerland en Goudswaard wordt verbeterd tot R-net. Dit betekent meer en snelle reismogelijkheden;
• Op de drukste buslijnen wil de provincie de snelheid en het aantal busritten stap voor stap verhogen.

De verbindingen waarvan minder reizigers gebruikmaken worden verbeterd door de eisen aan de basisbereikbaarheid. Dit betekent concreet dat:
• Elke kern en bushalte van 06:00-24:00 uur minstens één keer per uur wordt verbonden met belangrijke bestemmingen, zoals grote(re) kernen en overstappunten;
• Het vervoer wordt verzorgd door streekbussen, buurtbussen en (flexibele) belbussen. Bij belbussen stellen we hoge eisen aan de kwaliteit, zoals makkelijk en kort vooraf reserveren en goede aansluitingen.

Reactie geven?
Wanneer u wilt reageren op de uitgangspunten uit het concept-beleidskader, kunt u voor 15 augustus 2023 een e-mail of brief sturen naar de provincie: zuidholland@pzh.nl of Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.
Vermeldt u alstublieft op de brief of in de mail als onderwerp ‘Beleidskader ov HWGO’.