De gemeente stort het mantelzorgcompliment voor het eerst als geldbedrag van € 200,00 direct op de bankrekening. De ontvanger kan dan zelf bepalen wat hij of zij doet met dit extraatje. De gemeente hoopt dat mensen het geld vooral uitgeven bij één van onze mooie lokale ondernemers.

Hoe werkt het?
Als u mantelzorg ontvangt, dan kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen voor degene die voor u zorgt.  Soms is niet helemaal duidelijk wat ‘mantelzorg’ precies is. Mantelzorg is onbetaalde en vrijwillige hulp van mensen aan hun naasten met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen. Het is hulp die verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp. Die hulp mag in redelijkheid worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten.

Belangrijk is dat de mantelzorger voor wie het compliment is staat ingeschreven als mantelzorger bij Stichting ZIJN. Nog niet ingeschreven als mantelzorger? Doe dat dan alsnog via de website: www.zijngo.nl/inschrijven-als-mantelzorger(externe link). Alleen dan kan de zorgvrager het mantelzorgcompliment aanvragen via de gemeentelijke website. Daar staan ook alle voorwaarden.

Een mantelzorgcompliment aanvragen
U vraagt het mantelzorgcompliment digitaal aan. Dat kan tot en met dinsdag 31 oktober 2023. U vindt het aanvraagformulier vanaf 15 september op de mantelzorgcompliment pagina.

Heeft u moeite met het invullen van het formulier? Of heeft u geen computer? Bel dan naar het Sociaalcontactpunt van de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0187, optie 1. Zij helpen u graag.

De gemeente bekijkt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. De persoon die de mantelzorg ontvangt krijgt in november hierover een brief. Daarin staat of het mantelzorgcompliment wordt toegekend of niet. Bij die brief zit ook een brief voor de mantelzorger. De persoon die zorg ontvangt kan zo zelf de mantelzorger verrassen met het nieuws dat het mantelzorgcompliment eraan komt. Als de gemeente het compliment toekent, staat het geldbedrag van € 200,00 voor 1 december op de bankrekening van de mantelzorger.

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment?
Neem dan contact op met het Sociaalcontactpunt van de gemeente. Dat kan via telefoonnummer 14 0187, optie 1. Of stuur een e-mail naar sociaalcontactpunt@goeree-overflakkee.nl