Chris Stoffer – nieuwe fractievoorzitter SGP!

5 september 2023

Op dinsdag 5 september overhandigde Kees van der Staaij de voorzittershamer en de fractiebijbel aan Chris Stoffer. Vanaf dit moment heeft de SGP een nieuwe politiek leider.

Enkele weken geleden maakte Van der Staaij bekend dat hij na de Tweede Kamerverkiezingen van november niet meer terugkeert in de Tweede Kamer. Het partijbestuur heeft Stoffer voorgedragen als lijsttrekker. Daarom heeft, vooruitlopend op de verkiezingen, Van der Staaij nu reeds het fractievoorzitterschap overgedragen aan zijn opvolger.