Extra raadsvergadering dinsdag 26 september 2023

20 september 2023

Op dinsdag 26 september vergadert de gemeenteraad in een extra openbare raadsvergadering. Op de agenda staat de Verklaring van geen bedenkingen voor de realisatie van 111 flexwoningen aan de Sommelsdijkse Havendijk in Middelharnis.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman schrijft deze extra vergadering uit om voortgang te houden in dit dossier. De 111 flexwoningen zijn bestemd voor de langdurige opvang van ongeveer 300 ontheemden uit Oekraïne.

‘Ik heb deze extra raadsvergadering uitgeschreven, om de voortgang in dit dossier te waarborgen. Hier ligt een aantal argumenten aan ten grondslag, die de urgentie voor deze vergadering benadrukken’, schrijft de burgemeester in een Notitie aan de gemeenteraad. Zij geeft daarbij aan dat er grote tijdsdruk is door aflopende contracten met de huidige opvanglocaties. Dat er de druk is vanwege de taakstelling huisvesting statushouders. Verder wordt genoemd de aantasting van de humane situatie en de financiële consequenties.

Taakstelling
‘Er is haast geboden bij de realisatie van de flexwoningen. Uitstel is enorm kostbaar maar ook enorm kwetsbaar voor de taakstelling. De opgave was juist met een duurzaam karakter om zo efficiënt om te gaan met de inzet van de ambtelijke organisatie maar ook met de toegezegde gemeenschapsgelden. De woningen kunnen op termijn ingezet worden voor reguliere huisvestingopgave bij de woningcorporatie, op deze of een andere locatie (na vervolgbesluitvorming). Dit staat los van de door te lopen procedure. De taakstelling wordt helaas bemoeilijkt en de druk ligt om de opvang tijdig voor het eerste kwartaal van 2024 te organiseren. Op basis van deze argumentatie is het wachten op de eerstvolgende raadsvergadering op 12 oktober a.s. te lang om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Hiervoor is het verzoek om een aanvullende raadsvergadering uit te schrijven om de stagnatie te beperken en zo spoedig mogelijk de werkzaamheden te continueren. Voor de inzet van de flexwoningen nadat de ontheemden uit Oekraine weer zijn vertrokken (andere doelgroepen / woningzoekenden) zal vervolgbesluitvorming nodig zijn. Dat geldt voor zowel deze of voor een andere locatie (of een combinatie daarvan)’, aldus burgemeester Grootenboer.

Vanaf 19.30 uur is de vergadering te bekijken, via deze link: bit.ly/3PJ5Ohj Ook de agenda en de stukken zijn daar te vinden.

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen in Bestuurscentrum het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis.