Flexwoningen goede oplossing voor maatschappelijk vraagstuk!

26 september 2023

Op dinsdag 26 september kwam de gemeenteraad bijeen in een extra raadsvergadering. Op de agenda stond slechts 1 punt waar de raad een oordeel over moet geven: ‘De verklaring van geen bedenkingen 111 flexwoningen’. Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel mensen hun land. Ook Goeree-Overflakkee heeft een deel van deze vluchtelingen opgenomen. Om deze mensen adequaat te huisvesten heeft de gemeente een plan gemaakt met daarin 111 flexwoningen. Het is tevens een goede oplossing voor een aanzienlijk maatschappelijk vraagstuk. Duidelijk dus dat de SGP-fractie daar vóór zal stemmen. Zeker nu achter dit dossier nog veel meer maatschappelijke vraagstukken schuilgaan. ‘Het college heeft duidelijk uiteengezet dat verdere vertraging niet alleen grote financiële consequenties heeft, maar er ook toe kan leiden dat alle huurwoningen op last van de provincie toegewezen gaan worden aan statushouders. Zij zouden immers gehuisvest worden in de locaties waar nu nog Oekraïners zitten. De situatie is dus heel urgent’, aldus SGP-fractievoorzitter Hendrik Herweijer.

Lees hieronder de hele bijdrage:

‘Voorzitter,

‘111 flexwoningen voor ontheemde Oekraïners’ – een omvangrijk en complex dossier, waarbij het toch heel eenvoudig is welke beslissing moet worden genomen. Althans, zo zou het kunnen zijn. En zo zou het wat de SGP-fractie betreft moeten zijn.

Ik ga er eerst op in waarom een besluit eenvoudig kan zijn. In het voorjaar van 2022 zag ons land zich geconfronteerd met een grote stroom Oekraïners, die het oorlogsgeweld in hun land ontvluchtten. Al die mensen hebben een plaats nodig waar ze humaan worden opgevangen. Op landelijk en regionaal niveau zijn daarover beslissingen genomen en afspraken gemaakt. Ook onze gemeente draagt bij aan deze opvang. Vanzelfsprekend, zou ik willen zeggen. We konden snel iets regelen in enkele leegstaande gebouwen, maar dat was slechts voor heel korte tijd. Er moest met spoed gezocht worden naar opvanglocaties voor de tijd daarna. Met financiële steun van de rijksoverheid en in nauwe samenwerking met Oost West Wonen bleek het mogelijk om aan de Sommelsdijkse Havendijk 111 flexwoningen te realiseren. Een heel goede oplossing voor een aanzienlijk maatschappelijk vraagstuk, wat de SGP-fractie betreft. Helaas bleek realisatie van de woningen een stuk langer te duren dan gedacht en gehoopt, waardoor veel Oekraïense ontheemden al meermalen zijn verhuisd. Dat kunnen we hen niet nogmaals aandoen. Nu de ‘korte’ ruimtelijke procedure toch niet haalbaar blijkt en de ‘lange’ procedure moet worden gevolgd, werkt de SGP-fractie er dan ook graag aan mee om die procedure zo snel mogelijk te doorlopen. Dat kan ook, want het college heeft ons vaak en uitgebreid geïnformeerd over alles wat met de flexwoningen te maken heeft. De voor vanavond geagendeerde stukken bevatten dan ook weinig nieuws, op de technische details na.

Ik zei het al: de flexwoningen zijn een heel goede oplossing voor een aanzienlijk maatschappelijk vraagstuk. Duidelijk dus dat de SGP-fractie daar vóór zal stemmen. Zeker nu achter dit dossier nog veel meer maatschappelijke vraagstukken schuilgaan. In de notitie (die bij de stukken zit) is duidelijk uiteengezet dat verdere vertraging niet alleen heel grote financiële consequenties heeft, maar er ook toe kan leiden dat alle huurwoningen op last van de provincie toegewezen gaan worden aan statushouders. Zij zouden immers gehuisvest worden in de locaties waar nu nog Oekraïners zitten. De situatie is dus heel urgent.

Een besluit zou dus eenvoudig kunnen en moeten zijn, maar de politieke werkelijkheid is anders. Het dossier is het middelpunt van een politieke twist gemaakt. Vandaag is dat tot een betreurenswaardig dieptepunt gekomen. In een verklaring van VKGO wordt het voltallige college zwartgemaakt, met dit dossier als startpunt. Het college zou de raad passeren, de samenleving passeren, alles achter gesloten deuren beslissen, niet informeren, zich boven de wet plaatsen en tot slot – als ware het een politieke doodsteek – niet integer handelen. Voorzitter, de SGP-fractie neemt hier met klem afstand van. Ik wil hier met nadruk zeggen dat het voltallige college (en de burgemeester en wethouder Markwat in het bijzonder), juist als het gaat om dit dossier, zich volstrekt onbaatzuchtig enorm heeft ingezet. Samen met een groot aantal deskundige ambtenaren, zeg ik er direct bij. Er is vast het een en ander op hun handelen aan te merken, maar hun handelen verdient vooral grote steun. De SGP-fractie geeft die steun in elk geval’.