Goeree-Overflakkee krijgt een SUN-noodhulpbureau

29 september 2023

In juli 2022 stelde ons raadslid Adriaan Kasteleijn vragen aan het college om te verkennen of een SUN Noodhulpbureau toegevoegde waarde heeft voor onze gemeente. Het college antwoordde daar in augustus 2022 positief op. Na een periode van draagvlakonderzoek en voorbereiding is onlangs SUN Goeree-Overflakkee opgericht. Op donderdag 28 september jl. werd de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en SUN Goeree-Overflakkee getekend. Na het aanstellen van een coördinator kan SUN Goeree-Overflakkee daadwerkelijk onze inwoners met acute geldnood gaan helpen met een gift.

Adriaan Kasteleijn: “Het is mooi om te zien dat onze schriftelijke vragen hebben geleid tot de oprichting van een SUN-noodhulpbureau. Juist in deze periode waarin iedereen praat over bestaanszekerheid en we tegelijkertijd de groep mensen die moeite hebben om rond te komen zien groeien, is een SUN-noodhulpbureau echt van toegevoegde waarde”.

Lees hier het hele persbericht van de gemeente:

SUN-noodhulpbureau voor Goeree-Overflakkee

 Goeree-Overflakkee krijgt een eigen noodhulpbureau van Stichting Urgente Noden. SUN Goeree-Overflakkee gaat inwoners in acute geldnood helpen met een gift. Hulp gaat altijd via professionele dienst- en hulpverleners.

 Op donderdag 28 september 2023 tekenden SUN Goeree-Overflakkee en SUN Nederland een overeenkomst. Ook ondertekenden wethouder Berend Jan Bruggeman en voorzitter Tea Both van SUN Goeree-Overflakkee een uitvoeringsovereenkomst voor een subsidie voor 3 jaar.

 “We zien dit als een goede aanvulling op de hulp bij geldnood”, aldus wethouder Bruggeman. “SUN biedt snel de helpende hand en kan zo voorkomen dat inwoners echt in ernstige geldproblemen komen. Natuurlijk hadden we liever gehad dat een initiatief als SUN niet nodig voor onze gemeente zou zijn, maar dat is nu eenmaal niet zo.”

 Voorzitter Both van SUN Goeree-Overflakkee vult aan. “SUN Goeree-Overflakkee vindt dat niemand  tussen wal en schip mag raken. Met noodhulp kun je perspectief bieden, voorkom je veel persoonlijk leed, onnodige escalatie en maatschappelijke kosten en verbeter je de kwaliteit van leven.”

Onderzoek
In 2022 besloten de gemeente en SUN Nederland te onderzoeken of een noodhulpbureau voor Goeree-Overflakkee van toegevoegde waarde zou zijn. De SGP in de gemeenteraad had daar in schriftelijke vragen om gevraagd. Daarnaast merkte de gemeente dat er een groep inwoners bestond die bijvoorbeeld door een te hoog inkomen niet in aanmerking kwam voor de verschillende minimaregelingen, maar wel veel moeite had om rond te komen. Het was lastig om deze groep te kunnen helpen.

 Dit onderzoek werd positief afgesloten en recent werd SUN Goeree-Overflakkee bij de notaris opgericht. De komende periode worden de stappen gezet om te zorgen dat SUN Goeree-Overflakkee inwoners de helpende hand kan bieden. Zo wordt gestart met de wervingsprocedure voor een coördinator.

Perspectief
SUN Goeree-Overflakkee biedt inwoners in principe éénmalig een gift. De bijdrage is bijvoorbeeld bedoeld om de stap naar werk of opleiding mogelijk te maken, de borg of eerste maand huur te betalen, te voorkomen dat water of energie wordt afgesloten of om een huisuitzetting te voorkomen. Ook kan het gaan om mondzorg of een bril. De inwoner krijgt geen geld. Het geld wordt overgemaakt aan de leverancier van het product of dienst.

De gift is echt bedoeld om de inwoner weer lucht te geven, weer perspectief te geven. SUN Goeree-Overflakkee is er voor iedereen in acute geldnood, zonder te kijken naar leeftijd, geloof, levenswijze of afkomst. Als het nodig is, kan de geldhulp ook binnen 24 uur geregeld zijn. De aanvraag moet wel komen vanuit hulp- en dienstverleners.