• Dorpsprofielen / Vitaliteit kernen
  • Woonvisie
  • Omgevingsvisie
  • Nota Grondbeleid

Presentatieavond bezoeken of live volgen
U bent van harte welkom in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. Alle onderwerpen worden live uitgezonden via internet. Deze bijeenkomsten zijn ook terug te kijken op het scherm vergaderschema(externe link).

Agenda en stukken
De agenda van deze vergadering is te raadplegen via de vergaderkalender(externe link) op de website.