Terugblik presentatieavond 14 september

18 september 2023

De presentatieavond van donderdag 14 september jl. stond in het teken van ontwikkelingen in het fysiek domein. De raadsleden kregen een viertal presentaties voorgeschoteld die in het teken stonden van de op te stellen omgevingsvisie. Het opstellen van de omgevingsvisie vloeit voort uit de aanstaande invoering van de Omgevingswet. De omgevingsvisie geeft straks een visie op het fysiek domein met een sociaal-fysieke blik. Met andere woorden, het gaat niet alleen over stenen, maar ook over de maatschappelijke context zoals gezondheid, vitaliteit, mobiliteit etc. Voor de omgevingsvisie worden allerlei bouwstenen gebruikt.

Een van die bouwstenen is een leefbaarheidsonderzoek wat uitgevoerd is door Companen. Zij hebben een feitelijk onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de kernen op ons eiland. De aandachtspunten en ontwikkelingen zijn in beeld gebracht zodat het als input kan dienen voor nog op te stellen beleid.

Naast het leefbaarheidsonderzoek en de omgevingsvisie was er ook een presentatie over de woonvisie. In de woonvisie, die volgend jaar zal worden vastgesteld, wordt vastgelegd wat en waar de gemeente wil gaan bouwen. De gemeenteraad werd meegenomen in de dilemma’s die daarbij gelden. Willen we voor de lokale behoefte bouwen, of meer voor de regionale behoefte? Willen we dorpen uitbreiden, of juist hoogbouw binnen de bebouwde kom? Gaan we wonen en zorg concentreren op enkele locaties of doen we dat kleinschalig in alle kernen? Dilemma’s die de komende tijd afgewogen moeten worden en moeten leiden tot een bruikbare woonvisie.

Als laatste was er nog een presentatie over het grondbeleid. Het collectief geheugen van de gemeenteraad werd weer even opgefrist ten aanzien van het grondbeleid en het grondbedrijf. Welke rol heeft de gemeente in gebiedsontwikkelingen en aan welke knoppen kun je draaien als gemeente om ontwikkelingen mogelijk te maken.

Geïnteresseerd? Terugkijken kan via: https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl/…/Present…