Nieuwe stap voor inzamelen grondstoffen/restafval

14 oktober 2023

In de raadsvergadering van 12 oktober jl is de herziening van het grondstoffenbeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Woordvoerder Corné Grinwis gaf de complimenten aan de inwoners: ‘De eerste fase goed scheiden loont (GSL) heeft veel opgeleverd’. Zo werd in 2018 nog 271 kg aan restafval ‘geproduceerd’ en is dat na de invoering van het ‘goed scheiden loont’ in 2022 tot 154 kilo gedaald. Een verdere daling is mogelijk met nieuwe maatregelen en betere service. Het is tijd voor een volgende stap, waarmee het PMD elke week zal worden opgehaald. De reststoffencontainer zal dan 1x per 4 weken worden opgehaald. Overigens is het landelijk streven naar 48 kilo in 2025.

SGP-woordvoerder C.G.M. Grinwis: ‘De doelstelling is tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijk milieu resultaat behalen met een optimale dienstverlening’. In het oorspronkelijke beleidsplan was voorzien dat we op termijn omgekeerd zouden inzamelen, dus het PMD in de container en het restafval in een verzamelcontainer.

PMD
Uit onderzoek is gebleken dat als we dat systeem nu zouden invoeren we hoge kosten kunnen verwachten en dat de kosten die dat met zich meebrengt niet in verhouding staan tot de milieuwinst. Daarom vindt de SGP-fractie het verstandig om voorlopig af te zien van omgekeerd inzamelen. ‘Wel is het goed dat er iets wordt gedaan aan het ophalen van de PMD zakken. We weten van onze inwoners dat dat echt aandacht verdient’. Daarom zal de frequentere van het ophalen van PMD vanaf volgend jaar naar 1x per week gaan. In de Hoekse Waard hanteert men al deze methode en we zien daarin een beeld dat het scheidingspercentage nog verder kan stijgen. Ook neemt de tevredenheid toe.

Om de kwaliteit van PMD toe te laten nemen, wordt niet alleen 1x per week opgehaald, maar zullen ook de verzamelcontainers voor PDM verdwijnen uit het straatbeeld. Voor de SGP is van belang dat voor inwoners die een medische indicatie hebben het maatwerk wordt gecontinueerd. Daar is de SGP-fractie blij mee.

Luiers
Daarnaast diende de SGP samen met andere partijen een motie van PvdA in m.b.t. inzamelen van luiers. Met een knipoog naar zijn medefractieleden verwoorde Corné dat zo: ‘Door mijn fractievoorzitter werd ik rechts ingehaald. Hij heeft input voor de motie aan de PvdA aangeleverd en die is volledig overgenomen. Ik kan dan ook niet anders dan de motie mede te ondertekenen en daarmee instemmen. Hoe het zover heeft kunnen komen. Dat heeft er vast mee te maken dat er bij ons fractielid Simon van der Tang een kleintje is geboren. Een significant deel van het restafval bestaat uit luiers. Als we een impuls kunnen geven om te komen tot varianten die milieuvriendelijker zijn is dat zeker het onderzoeken waard’.

Samengevat
Samengevat kan worden gezegd dat GSL tot nu toe heeft geleid tot een sterke daling in de hoeveelheid restafval. De kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen was in 2022 doorgaans hoog. Voor een gemiddeld huishouden bleef de afvalstoffenheffing, in een tijd van sterk stijgende prijzen, gelijk terwijl de kostendekking steeg. Belangrijkste punt van aandacht voor de resterende beleidsperiode is de inzameling van PMD. Er is geen investering nodig en de flexibiliteit blijft om in de toekomst nog andere keuzes te maken. De wekelijkse inzameling wordt een jaar gemonitord, waarna de ervaringen gebruikt worden om gemaakte keuzes eventueel verder bij te sturen. Een minicontainer voor PMD kan op dat moment weer als mogelijke maatregel op haar effecten getoetst worden.

De beleidsnotitie is te lezen op de site van de gemeente.