SGP-buren spreken elkaar over belangrijke provinciale en gemeentelijke thema’s

23 oktober 2023

Op maandagavond 23 oktober waren de SGP-fracties van de Hoeksche Waard en Provincie Zuid-Holland de gasten van SGP Goeree-Overflakkee.  Gespreksonderwerpen waren de uitdagingen die beide gemeenten hebben, maar ook de raakvlakken met provinciaal beleid.

De fractieleden overlegden over o.a. het openbaar vervoer wat deze week besproken wordt in de commissie van Provinciale Staten. Maar ook over het ruimtelijk beleid van de Provincie ( waar mogen we woningen bouwen) wat momenteel haaks staat op de behoefte en wensen van de gemeenten. Het was goed om elkaar zo te spreken, er is veel wat ons verbindt.

Regelmatig wordt er regionaal contact met elkaar gezocht. De ene keer is dat met Schouwen-Duiveland, de andere keer met de Hoeksche Waard. Doordat ook vanuit de provinciale fractie leden aansloten, konden onderwerpen breed besproken worden.