[Video] Gemeente start campagne tegen ondermijning in vastgoedsector

19 oktober 2023

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman bezocht onlangs ondernemers om te praten over ondermijning. Ze overhandigde hen de eerste exemplaren van een brief die de gemeente naar vastgoedondernemers op Goeree-Overflakkee stuurde. De gemeente steunt de campagne van Meld Misdaad Anoniem, gericht op het melden van criminele activiteiten in de vastgoedsector.

Ondermijning is het effect van de georganiseerde criminaliteit op de (lokale) samenleving. De onder- en de bovenwereld vermengen zich met elkaar. Criminele organisaties maken vaak gebruik van legale voorzieningen (bijvoorbeeld vergunningen, subsidies of uitkeringen) uit de bovenwereld. De criminele organisaties zijn uit op macht, aanzien en geld. Voorbeelden van ondermijning komen dagelijks in het nieuws. Denk aan drugshandel, bedreiging, extreem geweld, witwassen of fraude. Het is een maatschappelijk probleem dat ons allemaal raakt; ook de inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee.App
Met de app ‘Meld een vermoeden’ kunnen inwoners en ondernemers (anoniem) meldingen of signalen insturen over (mogelijke) ondermijning op Goeree-Overflakkee. De gemeente ontvangt de melding en behandelt deze vertrouwelijk. Wij werken samen met politie, justitie, de belastingdienst en andere organisaties om ondermijning te voorkomen. Elke melding wordt serieus onderzocht.

Het doel van ‘Meld een Vermoeden’ is om de ogen van professionals, ondernemers en inwoners in de gemeente te gebruiken om de gemeente te voorzien van belangrijke informatie. Het platform brengt melders en de overheid met elkaar in verbinding in de strijd tegen ondermijning en biedt de handvatten voor de overheid om meldingen te structureren en behandelen.

U kunt ook anoniem een melding doen via de app ‘Meld een Vermoeden’. Let op: als u anoniem een melding maakt, dan kan de gemeente geen terugkoppeling geven over uw melding en bij vragen geen contact opnemen.

Melden kan ook via de website of telefonisch
Meldingen kunnen niet alleen via een app op een mobiele telefoon op tablet gemaakt worden, maar ook met het Meldingsformulier openbare orde op de gemeentelijke website.

Een (vermoeden van) ondermijning kan ook telefonisch worden gemeld:

  • Politie nodig? Bel 0900-8844 (bij spoed altijd 112)
  • Opsporingstiplijn: 0800-6070