Voorgenomen verbod bodemberoerende visserij Voordelta uitgesteld

6 oktober 2023

Inmiddels is duidelijk dat demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft aangekondigd dat het voorgenomen verbod op bodemberoerende visserij in een deel van de Voordelta wordt uitgesteld. Het besluit wordt in ieder geval tot en met 31 december 2023 uitgesteld. Dit komt voort uit een motie van BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas en gesteund door diverse partijen, waaronder de SGP. De gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zeeland hadden aan de hand van een zienswijze eerder al bij de minister aangedrongen op dit uitstel.

Het voorgenomen besluit heeft grote impact op de visserijsector van Goeree-Overflakkee. Alle vormen van bodemberoerende visserij worden in een deel van de Voordelta verboden. Dit raakt vooral de garnalenvisserij, boomkorvisserij, ensisvisserij, mosselzaadvisserij, kokkelvisserij, oestervisserij en spisulavisserij.

De gemeente Goeree-Overflakkee diende, in lijn met een aangenomen motie in de gemeenteraad, een zienswijze in tegen het voorgenomen besluit. De gemeente stelt dat de visserijsector ten onrechte verantwoordelijk wordt gehouden voor de noodzakelijke natuurcompensatie. Eerder dit jaar maakte de gemeente, samen met vertegenwoordigers uit de sector, haar zorgen over de toekomst van de visserij kenbaar in een videoboodschap(externe link) aan demissionair minister Adema.

Wethouder Landbouw en Visserij Henk van Putten: “We zijn blij met de beslissing van demissionair minister Van der Wal om het verbod uit te stellen. Dit doet ook recht aan het proces dat lokale partijen met elkaar hebben ingezet. Het geeft de gelegenheid om samen, de visserijsector, natuurpartijen en lokale overheden, verder te werken aan een alternatief plan ter compensatie van de natuur. Op basis van de huidige gesprekken is er vertrouwen dat partijen tot goede afspraken kunnen komen.”