Raadsvergadering 9 november 2023

8 november 2023

Op donderdag 9 november vergadert de gemeenteraad. In deze raad worden verschillende raadsvoorstellen besproken. Zo staat de Programmabegroting 2024 op de agenda. Ook een subsidieaanvraag van Goed-voor-Goed en de begroting van DCMR 2024 wordt behandeld. Op initiatief van de SGP zal een ingekomen stuk over bouwmogelijkheden in Ouddorp oordeelsvormend worden behandeld.

Vanaf 19.30 uur is de vergadering te bekijken, via deze link: https://bit.ly/3StH1jb Ook de agenda en de stukken zijn daar te vinden. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen in Bestuurscentrum het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis.