SGP stelt schriftelijke vragen over ondersteuningsaanbod bij echtscheidingen

16 november 2023

De SGP-fractie stelde onlangs vragen over de situatie op Goeree-Overflakkee m.b.t. een relatie tussen scheidingen en het gebruik van de Jeugdhulp. In januari 2022 is er namelijk een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VWS waaruit blijkt dat ongeveer 80% van de caseload van jeugdbeschermers te maken heeft met scheidingen en dat bij 51% van alle kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel sprake is van gescheiden ouders. Ook landelijk zet de SGP in de campagne het gezin centraal. Zo is de SGP bezig om het gezin betere bescherming te geven door opname in de grondwet en zet de partij zich in de campagne in door het speerpunt: ‘Focus op familie’.

Uit het rapport, dat in opdracht van het Ministerie van VWS is gemaakt, blijkt dat ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen jaarlijks geconfronteerd worden met echtscheidingsproblematiek en dat de kosten voor complexe scheidingen voor gemeenten kunnen oplopen tot tienduizenden en (bij uithuisplaatsingen) zelfs tot honderdduizenden euro’s.

SGP-woordvoerder Peter Kieviet: ‘Uit onderzoek blijkt dus een duidelijke samenhang tussen scheidingen van ouders en het jeugdzorggebruik bij kinderen. Ook is het duidelijk dat er flinke maatschappelijke kosten kleven aan de scheidingen van ouders en dat scheidingen daarmee een grote maatschappelijke impact hebben. De SGP-fractie wil graag duidelijk krijgen hoe het hulp- en ondersteuningsaanbod van de gemeente eruitziet en op welke wijze de gemeente dat georganiseerd heeft’.