SGP-verkiezingsavond over een vitaal Goeree-Overflakkee

6 november 2023

Met een werkbezoek en een verkiezingsavond startte de SGP op Goeree-Overflakkee de verkiezingscampagne op het eiland. Tijdens de interactieve avond op zaterdag 4 november jl. spraken kandidaat-kamerlid André Flach en de SGP-kandidaat van het eiland, Hendrik Herweijer, over de kloof die er is tussen Den Haag en het eiland.

Gespreksleider John de Geus legde ter introductie beide heren een aantal dilemma’s voor. ‘Wordt het Den Haag of Goeree-Overflakkee?’ en ‘moeten er meer juristen in de Tweede Kamer?’ Herweijer komt voor zijn werk graag in Den Haag, maar komt telkens nog liever weer terug op het eiland. Wat hem betreft komen er wel meer juristen in de Kamer, aangezien er veel wetgeving wordt vastgesteld. Flach geeft aan dat de lokale politiek (hij was 13 jaar wethouder) geweldig is, maar dat je in Den Haag veel kunt betekenen voor mensen in het land. De korte lijnen binnen de SGP zorgen ervoor dat de regio bij de SGP niet wordt overgeslagen. Flach heeft veel waardering voor het werk van de vertrekkende kamerleden Van der Staaij en Bisschop. Beiden hebben hun sporen verdiend, maar hij zal een eigen stijl ontwikkelen voor het politieke handwerk.

Op de kaart
‘Het voelt een beetje alsof de SGP vanavond een verlanglijstje moet gaan voorlezen’, zo startte Herweijer zijn bijdrage. ‘Wat willen we op Goeree‑Overflakkee graag hebben vanuit Den Haag? We wonen op een mooi eiland waar heel veel dingen goed gaan en waar heel veel mensen het goed hebben.’ Toch leven er nog wensen, waarbij Herweijer benadrukte dat hij niet verwacht dat Den Haag alles oplost. ‘Sterker nog: de beste oplossingen komen vaak helemaal niet uit Den Haag. Geef gemeenten de ruimte. Schrijf niet vanuit Den Haag tot in detail voor wat gemeenten moeten doen en hoe gemeenten het moeten doen. Gemeenten kennen de lokale situatie het beste en zijn vaak mans genoeg om zelf te bepalen wat nodig en verstandig is. Timmer dus niet alles van bovenaf dicht’, gaf hij Flach mee.

Woningbouw
Verder brak hij een lans voor woningbouw. ‘We willen ons eiland graag houden zoals het is, met de eigen identiteit, het dorpse karakter en de weidsheid. Dat neemt niet weg dat we ook op ons eiland woningen willen bouwen. Vooral voor onze eigen inwoners. Zodat jongeren niet wegtrekken. Zodat de scholen in stand kunnen blijven. Zodat de winkels kunnen blijven bestaan.’ Hoewel een ‘straatje erbij’ sympathiek klinkt, is dat veelal geen haalbare oplossing. Uitbreiding gaat vaak gepaard met andere opgaven, zoals een ontsluitingsweg, waterberging en speelvoorzieningen. ‘Het moet ook financieel haalbaar zijn.  Vraag gerust van ons om de openheid van het platteland te beschermen, maar geef ons wel de ruimte om de dorpen uit te breiden met nieuwe wijken.’ Ook brak hij een lans voor het fatsoenlijk huisvesten van arbeidsmigranten.

Zorg
‘Verder zou ik er aandacht voor willen vragen dat niet alleen naar cijfers gekeken wordt. Neem het ziekenhuis in Dirksland. Een voorziening waar echt elke inwoner van Goeree‑Overflakkee erg blij mee is. Kwalitatief goede zorg dichtbij, door enorm betrokken medewerkers. Wat wil je nog meer? Maar het voortbestaan van dit ziekenhuis staat continu onder druk. Want ja, als je naar de cijfers kijkt, stelt het niet zo veel voor. De patiëntenpopulatie is veel en veel minder groot dan van de ziekenhuizen in Rotterdam. Maar besef wel dat het ziekenhuis voor veel werkgelegenheid zorg. En dat het voor veel oudere of zwakkere mensen opeens onmogelijk om zelf naar het ziekenhuis te gaan als dat verder weg is. En het Dirkslandse ziekenhuis kent een nauwe samenwerking met andere zorgvoorzieningen op het eiland. Die samenwerking moeten we niet op het spel zetten’, aldus de SGP’er.

Woord houden
In zijn bijdrage stond Flach stil bij de gebeurtenissen in Israël. We zien landen waar Joden niet mogen komen of waar ze niet veilig zijn. De lijn voor steun aan Israël is bij de SGP altijd consistent geweest. ‘Nederlanders snakken ernaar dat de overheid woord houdt en zijn moe van de regeldruk en veranderingen uit ‘Den Haag’. Laten we ons houden aan het Woord van God, dat is het fundament van het partijprogramma’, aldus Flach, die vervolgens de drie pijlers van het programma schetste.

Hart voor kwetsbaar leven
Het leven is een geschenk van de Schepper. Of het nu gaat om het ongeboren leven in de moederschoot, om mensen met een beperking of om ouderen bij wie de levenskracht wegvloeit. Het menselijk leven is kwetsbaar en vraagt om bescherming. Nooit eerder was het ongeboren leven in Nederland zo weinig beschermd. ’36.000 abortussen worden per jaar uitgevoerd, waar het leven vroegtijdig wordt beëindigd.’

Focus op familie
‘De SGP heeft het voortouw genomen om het gezin in de Grondwet op te nemen. Het beleid moet goed zijn voor gezinnen, jongeren en onderwijs. Waar dat kan, moet de overheid het gezin koesteren en beschermen en niet financieel afdwingen dat beide ouders werken’.

Pal voor veiligheid
Flach wijst in dit kader op het belang van defensie. ‘De SGP pleit al jaren voor de 2%-norm voor defensie. Gelukkig zien inmiddels meerdere partijen het belang hiervan. Veiligheid is een kerntaak van de overheid.’ Zonder veiligheid geen vrijheid, welvaart en democratie. Om de veiligheid op straat te vergroten, zijn extra agenten hard nodig en pleit de SGP voor minimaal 500 agenten extra.

Steun voor de regio
Hij ondersteunde de oproep van Herweijer om meer oog te hebben voor de regio’s, de bereikbaarheid en woningbouw. En ‘we moeten van het ziekenhuis in Dirksland afblijven en het juist versterken.’ Aan de SGP zal het niet liggen. ‘Kennis van zaken is nodig om goede beslissingen te nemen. Zo zouden beleidsmedewerkers van bijv. het Ministerie van LNV eerst een half jaar op een boerderij moeten hebben gewerkt, alvorens ze bij het ministerie aan de slag gaan’, antwoordde Flach op een van de vragen in de zaal. ‘Boeren zijn niet het probleem, maar kunnen juist voor de oplossing zorgen, zodat natuur en agrarische sector goed samengaan. Een boer denkt niet in jaartallen maar in generaties. Het zal goed zijn als er na 22 november een andere mindset komt.’

Eerder deze dag bezocht Flach, samen met de lokale fractie, het inspiratiehuis in Stad aan  ‘t Haringvliet, waar hij zich liet bijpraten over de energietransitie.