SGP zeer gemotiveerd om zich in te zetten voor regionale ziekenhuizen

14 november 2023

Dinsdag 7 november jl. deed de SGP-regiotour Dirksland aan. SGP-Tweede Kamerlid Kees van der Staaij bracht een bezoek aan het ziekenhuis, samen met een aantal medewerkers en een vertegenwoordiging van de lokale SGP-fractie. Natuurlijk was ook regiokandidaat en lokale fractievoorzitter Hendrik Herweijer aanwezig.

Koos Moerland, bestuursvoorzitter van Curamare, lichtte toe wat de noodzaak is van een regionaal ziekenhuis. Verwacht wordt dat in 2030 er 66% meer 80-plussers zijn, waardoor de vraag naar de medische zorg stijgt met 12% en de vraag naar thuis- of ouderenzorg met 40%. Als dat niet lokaal georganiseerd kan worden, heeft dat een enorme impact. ‘Samen is daarbij het sleutelwoord’, aldus Moerland. ‘Goede zorg dichtbij kan alleen gerealiseerd worden door het anders organiseren van samenwerking.’ Hij gaf ook nog een aantal aandachtspunten mee naar Den Haag. Vanuit het Ministerie van VWS ligt een zware focus op kwaliteit. Maar de suggestie dat kleinere ziekenhuizen minder kwaliteit zouden leveren doet zeer bij Moerland. Ook de registratiedruk zou wat hem betreft aangepakt moeten worden: ‘25 jaar geleden deed iemand de zorgadministratie erbij, nu zitten er circa 20 mensen die daar mee bezig zijn.’ Hij stond ook stil bij onvoorziene effecten van beleid. ‘Als de spoedzorg verdwijnt, dan is eigenlijk het bestaansrecht van het ziekenhuis weg.’ En over de volumenormen: ‘Is meer ook beter? Er wordt onvoldoende gekeken naar effecten op de rest van de zorg.’

Na de presentatie werd het gezelschap in groepen nog kort rondgeleid op het Spoedplein. Kees van der Staaij was onder de indruk: ‘De SGP is zeer gemotiveerd om zich in te blijven zetten voor het behoud van regionale ziekenhuizen.’ Hendrik Herweijer, kandidaat 37 op de kieslijst van de SGP was blij met het bezoek vanuit de SGP-Tweede Kamerfractie: ‘Het is belangrijk dat acute zorg en andere ziekenhuiszorg dicht bij huis beschikbaar zijn. Bovendien is het ziekenhuis een belangrijke werkgever op het eiland. Daarom doen we als lokale fractie alles wat we kunnen om het ziekenhuis te behouden. Maar het is een feit dat behoud van het ziekenhuis vooral afhankelijk is van beslissingen die in Den Haag worden genomen. Daarom is het belangrijk dat we hierover korte lijntjes hebben met de Kamerfractie.’

Inspiratiehuis Stad aan het Haringvliet
Het werkbezoek van de SGP was het tweede in korte tijd op ons eiland. Op zaterdag 4 november bracht André Flach, die als derde op de kandidatenlijst van de SGP staat, een bezoek aan het Inspiratiehuis in Stad aan ’t Haringvliet. Door de Tafelaars Diepenhorst, Huizer en Van Rijn werd hij bijgepraat over het project Stad Aardgasvrij. Ook Flach was onder de indruk van datgene wat op ons eiland gebeurt: ‘Bijzonder om te horen hoe hier gewerkt wordt aan een oplossing die nu nog uniek is. Dit is vooral mogelijk omdat Goeree-Overflakkee vooroploopt op het gebied van duurzame energie en al meer opwekt dan het nodig heeft. Met dat overschot zouden ruim 6000 huishoudens al van waterstof voorzien kunnen worden. Indrukwekkend en innovatief!’