Veel bouwinitiatieven passeren presentatieavond 2 november jl.

3 november 2023

Tijdens de presentatieavond voor de gemeenteraad werden verschillende bouwplannen gepresenteerd, ondermeer: Menheerse Erf in Middelharnis, woningbouw Capelleweg/Mercuriuslaan te Oude-Tonge, woningbouw op het oude campingterrein in Oude Tonge en een McDonalds bij Greenpoint te Oude Tonge Daarnaast werd gesproken over de begroting 2024 en werd de raad bijgepraat over diverse zaken die gaan spelen bij de Omgevingswet die per 1 januari 2024 wordt ingevoerd. Voor wat betreft woningbouw gaat het hier om ruim in totaal ruim 400 woningen.

De presentatieavond werd afgetrapt door een inspreker namens Radio Fomix. Formix is een van de partijen (naast de huidige omroep SLOGO) die zich aangemeld heeft als gegadigde om de komende jaren de lokale omroep te zijn voor ons eiland. Elke vijf jaar wordt een partij aangewezen als lokale omroep. De gemeenteraad heeft daarbij een adviserende rol richting het Commissariaat van de Media die de toewijzing doet. Eind van dit jaar zal de gemeenteraad dit behandelen.

Programmabegroting
De avond werd vervolgd met een presentatie over de programmabegroting voor 2024. Het startpunt van de begroting is de kadernota die door de gemeenteraad voor de zomer al is vastgesteld. In de zomerperiode wordt de kadernota verwerkt tot een begroting door de ambtenaren van onze gemeente. De begroting wordt volgende week door de gemeenteraad behandeld in de raadsvergadering. Uit de presentatie bleek dat de (meerjaren)begroting voor 2024 en 2025 sluitend is, maar daarna niet structureel sluitend is. De solvabiliteit en de weerstandsratio zien er overigens nog wel prima uit. Dat betekent dat de reservepositie van de gemeente nog goed is. Dat de meerjarenbegroting niet sluitend is heeft te maken met een korting op de algemene uitkering in het gemeentefonds die de Rijksoverheid heeft opgelegd. Hoe dat uitpakt in de toekomst is, mede door de verkiezingen, nog onbekend. Duidelijk is wel dat er keuzes gemaakt moeten worden wat wel en niet opgepakt wordt door de gemeente.

Bouwplannen
Het vervolg van de avond was verdeeld over twee parallelsessies. In de raadszaal ging het o.a. over zaken die spelen rondom de invoering van de Omgevingswet en over de ontwikkeling van het campingterrein in Oude-Tonge. In een fractiekamer werd een update gegeven over een aantal actuele projecten, nl. Menheerse Erf, woningbouwlocatie Capelleweg/Mercuriuslaan te Oude-Tonge en een nieuwe horecagelegenheid (jawel een McDonalds) bij het tankstation van Greenpoint, ook in Oude-Tonge.

De presentaties in de raadzaal zijn terug te kijken via https://goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl/.