Gemeente in gesprek met SRGO over beheer gemeentelijke accommodaties Goeree-Overflakkee

5 december 2023

Vrijdag 1 december ontving het college van B&W van gemeente Goeree-Overflakkee een verklaring van het bestuur en (interim) directie van SRGO. Zij leggen hun taken neer en geven deze terug aan de gemeente. Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee (SRGO) beheert sinds 2017 namens de gemeente 7 accommodaties, waaronder zwembaden, multifunctionele accommodaties en enkele verenigingsgebouwen. De gemeente is met de stichting in gesprek over de nu ontstane situatie.

De brief van het bestuur en directie volgde op een brief van de ondernemingsraad (OR), waarin de OR aandrong op afreden van het bestuur vanwege onvrede onder het personeel. Het gemeentebestuur voert al gesprekken met het bestuur van de stichting vanwege deze onvrede. Uit eerder onafhankelijk onderzoek bleek dat er verschillende problemen zijn binnen de organisatie van SRGO. Op basis hiervan is een verbeterplan opgesteld, voor zowel de gemeente als het bestuur van SRGO.

Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn betreurt de situatie die nu is ontstaan: ”Sinds vorig jaar oktober zijn we samen met SRGO aan de slag met een verbeterplan. Ook hebben we duidelijke prestatieafspraken gemaakt. Nu het bestuur van SRGO besluit hier niet mee verder te willen, moeten we nieuwe afspraken maken over hoe SRGO de komende tijd bestuurd wordt. Want de maatschappelijke taak die SRGO heeft staat voorop en kan niet stil komen te liggen. We vinden het als gemeente heel belangrijk dat de dienstverlening in onze zwembaden en accommodaties op peil blijft en het personeel in een goede en stabiele omgeving kan werken. Dit zodat onze inwoners kunnen zwemmen, sporten en elkaar kunnen ontmoeten in de accommodaties op ons eiland.”

De gemeente gaat zo snel mogelijk in gesprek met het bestuur en de OR en bespreekt zowel de oplossingen voor de korte termijn als hoe deze problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen.