Gemeenteraad werd bijgepraat over nieuw te bouwen gemeentehuis

1 december 2023

Tijdens de presentatieavond van 30 november jl. kwamen diverse onderwerpen aan bod. Zo werd er gesproken over de keuze voor de lokale omroep, kwam uitgebreid het beleid voor het wel of niet bouwen in het buitengebied ter sprake, was er een presentatie over de woningbouwprogramma’s voor alle kernen en werd de raad bijgepraat over ‘Toekomstbestendig leven’ en het ‘Integraal maatschappelijk beleidskader (IMBK)’.  Verder werd de raad meegenomen in de plannen voor een nieuw gemeentehuis.

Al langer leeft de wens om te komen tot een nieuw gemeentehuis. Het gebouw waar nu de ambtelijke organisatie is gehuisvest dateert van de 80-er jaren. Bij de herindeling van de vier gemeenten is er een semipermanent gebouw naast gezet. Daarnaast vergadert de gemeenteraad in een apart gebouw, dat nu de naam ‘Het Rondeel’ draagt. Geen ideale situatie nu er behoorlijk veel lekkages zijn en de onderhoudskosten uit de pan rijzen. Daarnaast is in het oude gebouw geen klimaatbeheersing en is het gebouw absoluut niet energiezuinig. Genoeg redenen om te bezien of het niet anders kan.

Tijdens de presentatieavond werden de eerste schetsen gepresenteerd. Het nieuwe gebouw zou binnen de bestaande kapitaal- exploitatielasten passen. De drie aanwezige SGP-ers hadden wel een aantal opmerkingen en vragen: John de Geus: ‘Een van de redenen die de aanleiding vormt om te komen tot een nieuw gemeentehuis is het feit dat we momenteel huisvesting hebben voor onze ambtelijke organisatie waarvoor je je schaamt’. Daarmee doelde hij o.a. op de vele lekkages die er momenteel zijn. Verder wees hij op de verkeerstechnische ontsluiting waar raadslid Peter Kieviet ook in zijn bijdrage op inspeelde. Hij zou graag onderzocht zien wat het betekent voor de verkeersintensiteit als het gemeentehuis op een andere plaats zou staan. Financieel woordvoerder Peter Grinwis was blij dat e.e.a. binnen de huidige financiële kaders zou passen, maar wees er wel op dat dit maar een deel van het verhaal was. Ongetwijfeld zal er nog een afschrijving zijn van de huidige boekwaarde en moeten de kosten voor de inrichting nog meegenomen worden.
De raad kan zich binnenkort uitspreken over een startnotitie om te komen tot nieuwe huisvesting van de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad. In de huidige planning is realisatie voorzien in de eerste helft van 2027, aldus wethouder Eijkenduin.

Wie een deel van de presentatieavond terug wil zien kan op de volgende link klikken:  https://goeree-overflakkee.notubiz.nl/bijeenkomst/1067107/Presentatieavond_30-11-2023