Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan ‘Regionaal bedrijventerrein Oude-Tonge, herziening’

8 december 2023

Initiatiefnemer GOlogix B.V. heeft het voornemen om middelgrote en grote bedrijfsruimten voor logistiek, productie, opslag of handel te realiseren op BedrijvenPark Oostflakkee in de gemeente Goeree-Overflakkee. Het plangebied is gelegen aan de Zonnekracht en Waterfront op BedrijvenPark Oostflakkee te Oude-Tonge.`

Dit voornemen past grotendeels binnen de regels van het geldende bestemmingsplan ’Regionaal bedrijventerrein Oude-Tonge 2013’. Op een aantal onderdelen is dat niet het geval. Om de ontwikkeling planologisch-juridisch mogelijk te maken, is daarom een herziening op het geldende bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Regionaal bedrijventerrein Oude-Tonge, herziening’ ligt vanaf 15 november 2023 gedurende een periode van zes weken voor eenieder ter inzage.

Uitnodiging inloopbijeenkomst
Wij willen omwonenden en andere belangstellenden graag de mogelijkheid geven om de plannen en het ontwerpbestemmingsplan ‘Regionaal bedrijventerrein Oude-Tonge, herziening’ in te zien en hierover vragen te stellen. We nodigen u daarom uit voor een inloopbijeenkomst.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 december 2023 in de Grutterswei in Oude-Tonge. We starten om 16.30 uur en eindigen om 19.00 uur. U kunt binnenlopen op het moment dat u dat wenst. Medewerkers van onze gemeente en (adviseurs van) initiatiefnemer GOlogix staan klaar om u uitleg te geven over de plannen en uw vragen over het ontwerpbestemmingsplan te beantwoorden.

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan regelt de nieuwbouw van de bedrijfsruimten en de landschappelijke inpassing. Het bestaat uit kaartmateriaal en concept tekeningen, de regels voor bebouwing en de landschappelijke inpassing en een uitgebreide toelichting hierop. Het zijn documenten met een juridische en ruimtelijke onderbouwing. We hebben de ervaring dat mensen deze vaak niet eenvoudig leesbaar vinden. Met behulp van de ontwerptekeningen van de bedrijfsruimten en de landschappelijke inpassing hopen we u tijdens deze inloopsessie een beter beeld te kunnen geven van de ontwikkeling.

Verkeersafwikkeling
De gemeente en provincie hebben als taak om te zorgen voor een goede afwikkeling van het verkeer van en naar het BedrijvenPark Oostflakkee. Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de berekeningen van de verwachte verkeersintensiteit en de treffen maatregelen.

Vragen of informatie
Dinsdag 12 december 2023 16.30 – 19.00 uur
Locatie: Grutterswei, Willemstraat 14, Oude-Tonge

Als u vooraf vragen heeft, dan kunt u contact zoeken met de heer S. Koppenaal van het team Omgeving, via a.koppenaal@goeree-overflakkee.nl of via telefoonnummer14 0187.