Opvang asielzoekers in de buitenhaven van Stellendam met een jaar verlengd

19 december 2023

In juni 2023 meerde riviercruiseschip de MS Esmeralda aan in de buitenhaven van Stellendam, voor de noodopvang van 120 asielzoekers. Met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) werd afgesproken dat deze opvangperiode in principe tot 1 januari 2024 zou duren, met een optie voor verlenging. Onlangs vroeg het COA de gemeente om de opvangperiode met een jaar te verlengen tot 1 januari 2025. Het college stemde hier op 19 december mee in.

Het COA staat nog steeds enorm onder druk om de grote stroom asielzoekers in Nederland goed op te vangen. De opvangcentra in Nederland zijn overvol. Dat komt door de verhoogde instroom van asielzoekers. Ook stagneert de doorstroom van statushouders naar reguliere woningen. Het COA verzocht de gemeente Goeree-Overflakkee daarom om de duur van de opvang in de buitenhaven van Stellendam met een jaar te verlengen, tot 1 januari 2025.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “We zijn tevreden met het verloop van de opvang tot nu toe. We nemen onze verantwoordelijkheid bij dit landelijke probleem en stemden in met het verzoek van het COA. We maakten goede afspraken met als doel om de opvang ordelijk en veilig te laten verlopen, voor de bewoners van ons schip en onze inwoners.” De afspraken gaan onder meer over veiligheid, overlegvormen, begeleiding, vrijwilligers, onderwijs en gezondheidszorg.

Gesproken met betrokken partijen
Voorafgaand aan de verlenging spraken vertegenwoordigers van de gemeente en het COA met een klankbordgroep van betrokken partijen bij de buitenhaven van Stellendam. De opvangperiode van juni 2023 tot op heden werd geëvalueerd. Uit deze gesprekken kwam het goede en rustige verloop van de opvang naar voren. Wel benadrukten partijen het belang van het maken van goede afspraken, zoals ook in de eerste maanden van deze opvangperiode gebeurde.

Bewoners van de MS Esmeralda mogen vanaf nu werken
Dat is, vanaf het moment dat zij zes maanden in Nederland verblijven. Het opvangteam is voor verschillende bewoners al op zoek naar passend werk. Een aantal van hen is zelfs al aan het werk. Dat is volgens burgmeester Grootenboer van grote waarde: “Niet alleen voor de bewoners zelf, maar ook voor bedrijven op Goeree-Overflakkee die nieuwe medewerkers goed kunnen gebruiken. Ook de dagbesteding, die we in een fijne samenwerking met vrijwilligers en organisaties organiseren, loopt de komende periode door.”

Hoe de situatie er eind 2024 uitziet, is nog niet te zeggen
Het is niet waarschijnlijk dat de vluchtelingencrisis over een jaar al is opgelost. Mocht het COA weer verzoeken om de opvangperiode te verlengen, zal opnieuw een afweging worden gemaakt. Hierbij is wel heel relevant hoe de ontwikkelingen rondom de mogelijke spreidingswet zullen verlopen.