SGP-ers weer op de bres voor vissers

8 december 2023

Deze week diende het kersverse SGP-Tweede Kamerlid André Flach een motie in om halvering van het tongquotum te voorkomen. Het zou de derde korting op rij zijn. De 60% korting op het tongquotum heeft grote gevolgen voor de tongvisserij die dan slechts enkele maanden op deze vissoort kan vissen. Hij dringt er dan ook op aan om in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over de Noordzee-quota zich sterk te maken voor halvering van de voorgenomen korting. De motie werd aangenomen met 103 voor en 47 tegen.

De Europarlementscommissie Visserij gaf donderdagochtend een dikke onvoldoende voor het Mariene Actieplan van de Europese Commissie. In dat actieplan staat dat de EU-landen in 2030 alle bodemberoerende visserij moeten verbieden in natuurgebieden. Dit is van groot belang voor de Nederlandse visserij op garnalen en platvis zoals tong en schol. SGP-Europarlementariër, Bert-Jan Ruissen schreef mee aan het rapport en wil geen verbod op de bodemberoerende visserij.

“Deze tik op de vingers voor de Europese Commissie is zeer terecht. De aangekondigde verboden zijn disproportioneel en veel te algemeen”, zegt Europarlementslid Bert-Jan Ruissen (SGP) die had meegeschreven aan het rapport. “Beschermde natuurgebieden kunnen erg van elkaar verschillen en kunnen in veel gevallen prima samengaan met bodemberoerende visserij.”

Overleg
Ruissen hekelt ook de procedure. Het actieplan is afgekondigd zonder juridische basis en zonder overleg met vissers over de gevolgen. “De Commissie moet ook oog hebben voor de sociaaleconomische gevolgen”. Bert-Jan Ruissen: “Als SGP willen we geen verbod op bodemberoerende visserij. Daarom moet de Europese Commissie dit actieplan intrekken. Laten we onze vissers koesteren en perspectief geven in plaats van legitieme vismethodes te verbieden!”

De parlementscommissie stemde donderdag in ruime meerderheid (20 voor, 4 tegen) voor een zeer kritisch rapport over het actieplan.

Half januari stemt het voltallige Europees Parlement over het onderwerp.