Welkom bij de raadsvergadering van DV 14 december 2023

5 december 2023

Op DV donderdag 14 december vergadert de gemeenteraad. De vergadering is vanaf 19.30 uur te volgen via het dashboard Raadsinformatie/vergaderingen(externe link). Belangstellenden zijn van harte welkom om de vergadering bij te wonen in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis.

De raadsleden bespreken de volgende onderwerpen:

 • Aanwijzen lokale media-instelling
 • Financiële dekking nutsvoorzieningen Fort Prins Frederik
 • Eindejaarsrapportage Grondbedrijf MPG2023
 • Motie CDA e.a. – Kwaliteitsimpuls verenigingen

De gemeenteraad neemt een besluit over de volgende onderwerpen:

 • Zienswijze VRR
 • Subsidieaanvraag Goed voor Goed 2023 en 2024
 • Actualisering beleid woningbouw in buitengebied Goeree-Overflakkee
 • Tweede tussentijdse rapportage 2023
 • Uitslag draagvlakmeting Stad aardgasvrij
 • Participatieplan en opgavennotitie omgevingsvisie
 • Wijziging Erfgoedverordening i.v.m. Omgevingswet
 • Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht)
 • Verordening op de commissie omgevingskwaliteit
 • Wijziging verordening afvalstoffenheffing Goeree-Overflakkee 2023
 • Vaststellen belastingverordeningen 2024
 • Legesverordening en tarieventabel 2024
 • Vaststellen bestemmingsplan Molenlaan 1 Sommelsdijk
 • Benoeming lid Raad van Toezicht SOPOGO

Agenda en stukken
Naast de uitzending zijn ook de agenda en de bijbehorende stukken voor deze vergadering te vinden in het raadsinformatiesysteem(externe link).