Gesprekken over samenstelling coalitie Goeree-Overflakkee afgerond

25 januari 2024

De raadsfracties SGP, CDA, PvdA en GOLV gaan als coalitie verder. De huidige wethouders blijven op hun post. De coalitiefracties willen nadrukkelijk de samenwerking met en binnen de gehele raad versterken. Dat zijn de conclusies van een reeks gesprekken over de samenstelling van de coalitie.

Na het plotselinge vertrek van VKGO uit de coalitie, lieten de resterende coalitiepartijen SGP, CDA en PvdA weten alles in het werk te stellen om te zorgen dat een stabiel gemeentebestuur de grote uitdagingen van de gemeente Goeree-Overflakkee kan blijven aanpakken. Alle fracties zijn daarna uitgenodigd om in een gesprek hun visie op een stabiel gemeentebestuur te delen. Verschillende fracties gingen op deze uitnodiging in. De gesprekken hadden ook als doel om te onderzoeken of het mogelijk was om de coalitie te verbreden. Met enkele fracties zijn meerdere vervolggesprekken gevoerd.

Goeree-Overflakkee Lokaal & Vitaal (GOLV), de fractie die raadslid Wilma de Bruine na haar vertrek bij VKGO vormde en waar wethouder Berend Jan Bruggeman zich achter schaarde, liet weten verantwoordelijkheid te willen dragen binnen de coalitie. Wederzijds is uitgesproken dat er vertrouwen is dat op een goede manier met elkaar kan worden samengewerkt. Op basis daarvan is afgesproken dat GOLV toetreedt tot de coalitie.

Ook met enkele andere fracties zijn open en constructieve vervolggesprekken gevoerd. Daarbij lieten zij weten bereid te zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen. Om verschillende redenen kozen zij er naderhand toch voor om op dit moment af te zien van deelname aan de coalitie. De positieve gesprekken vormen voor de coalitie een grote stimulans om in te zetten op versterking van de samenwerking met en binnen de gehele raad. Tijdens de gesprekken werd ook duidelijk dat er binnen de raad nog altijd brede steun is voor het coalitieprogramma dat de raad in 2022 unaniem vaststelde. Dat zal dus met volle inzet en hernieuwde energie verder worden uitgevoerd, in het belang van Goeree-Overflakkee en alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen.