Datum:            woensdag 17 januari 2024
Tijd:                 Inloop 19.00 uur, start 19.15 uur
Locatie:           Wijkcentrum Stichting Zijn, Doetinchemsestraat 27 Middelharnis

Informatiebijeenkomst
U bent woensdagavond 17 januari 2024 van harte welkom voor de informatieavond in het Wijkcentrum van Stichting Zijn aan de Doetinchemsestraat 27. De bijeenkomst begint om 19.15 uur, inloop is vanaf 19.00 uur. De aftrap van de plenaire sessie is om 19.15 uur, waarin er een beknopte samenvatting van het plan wordt gegeven. Na het plenaire deel krijgt u de mogelijkheid om uw vragen over het bestemmingsplan te stellen aan medewerkers van de gemeente en ontwikkelaar.

Het bestemmingsplan
In nauwe samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee wil HD Projectrealisatie B.V. een aantrekkelijk en toekomstgericht woongebied realiseren tussen de Rottenburgseweg en Zuidelijke Randweg in Middelharnis: het Menheerse Erf. Het betreft een gebiedsontwikkeling waarin wonen, zorg en welzijn centraal staan. Het indicatieve bouwprogramma gaat uit van 280 eenheden: 35 grondgebonden woningen, 187 appartementen en 58 zorgeenheden (24-uurszorg).

Bij de woningen gaat het om koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen, waaronder ook sociale huurwoningen. Groen, water en ontmoetingsruimte krijgen een belangrijke plek in de buitenruimte.

Deze ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Middelharnis’. Om die reden is aanpassing van de bestemmingsregeling noodzakelijk. Het voorliggende bestemmingsplan biedt een passende juridisch-planologische regeling voor de beoogde ontwikkeling en voorziet in de daarvoor benodigde onderbouwing met de daarbij behorende onderzoeken.

Ter inzage
Benieuwd naar het ontwerpbestemmingsplan? Het ligt vanaf 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). U kunt tijdens deze zes weken een schriftelijke of mondelinge ‘zienswijze’ indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Wij vragen u om bij uw zienswijze het referentienummer Z -22-142208 te vermelden en om de zienswijze van een datum en handtekening te voorzien. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig telefonisch een afspraak te maken met mr. G.J. Nieuwland van het team Omgeving, via algemeen telefoonnummer 14 0187. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt, dat door de indiener van de mondelinge zienswijze wordt ondertekend.

Aanmelden?
Omdat wij graag iedereen koffie of thee aanbieden, vinden we het fijn als u zich voor deze avond bij ons aanmeldt. Dit kan via het bericht over het ontwerpbestemmingsplan  ‘Menheerse Erf’. Graag vernemen wij met hoeveel personen u komt en ook kunt u desgewenst uw contactgegevens vermelden.