Nieuwe webshop voor Kindpakket Goeree-Overflakkee

3 januari 2024

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft vanaf dit jaar een nieuwe webshop voor het Kindpakket. Het Kindpakket Goeree-Overflakkee is speciaal voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Zo kunnen ze, net als andere kinderen, meedoen. Ze kunnen sporten of muziek maken bij een vereniging. Ook helpt het Kindpakket bij schoolkosten, bijvoorbeeld voor een excursie, een fiets of een laptop.

De nieuwe webshop is te vinden op https://meedoen.goeree-overflakkee.nl. De webshop werkt makkelijk. Gebruikers reserveren via de webshop een aanbieding of ze betalen met een QR-code bij de kassa.

Ook recht op het Kindpakket? Check het bij de gemeente
Het afgelopen jaar maakten rond de 600 kinderen van 0 tot 18 jaar gebruik van het Kindpakket. “We weten het Kindpakket goed bekend is bij de doelgroep en goed gebruikt wordt”, aldus wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein). “Toch valt niet uit te sluiten dat gezinnen nog onbekend zijn met het Kindpakket én er wel recht op hebben. Denk bijvoorbeeld aan onze inwoners die werken, maar een laag inkomen hebben. Het Kindpakket is er ook voor hen! Bij twijfel, kijk vooral na of uw gezin er recht op heeft.”

Het Kindpakket is er voor gezinnen met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum. Een aanvraag indienen kan via de gemeente: www.goeree-overflakkee.nl/kindpakket.

Wat biedt het Kindpakket? Dat is per leeftijd verschillend
Zo is er € 250,- per jaar per kind beschikbaar voor sport en cultuur. Om bijvoorbeeld lid van een vereniging te worden. Ook is er € 400,- per jaar voor kleding. En een scholier op de middelbare school kan 1x per 4 jaar voor maximaal € 500,- een computer, iPad of laptop krijgen. Ook het behalen van het A-zwemdiploma hoort bij het Kindpakket. Voor het Kindpakket werkt de gemeente samen met scholen, verenigingen, maatschappelijke organisaties, maar ook met lokale ondernemers zoals kledingwinkels. Dat zijn de aanbieders. Zij ‘vullen’ de webshop met bijvoorbeeld een lidmaatschap van de vereniging of een voucher voor een fiets.

De nieuwe webshop was noodzakelijk
De leverancier stopt met de oude webshop. De gemeente vond een oplossing bij platform Forus. De inhoud van de oude webshop is inmiddels verhuisd naar de nieuwe plek, inclusief gebruikers én aanbieders. De afgelopen periode vertelde de gemeente alle partijen over de nieuwe webshop. Ook haalde de gemeente aandachtspunten op voor verdere verbetering. De inhoud van het Kindpakket verandert niet. Ook de werkwijze blijft grotendeels hetzelfde. Daarom verwacht de gemeente dat de overgang goed verloopt. Wel is het ongetwijfeld even wennen voor alle partijen.