“Gemeenten, RES-regio’s en andere overheden die bezig zijn met de energietransitie worstelen met dit soort vragen. Daarom hebben we als gemeente, samen met de provincie deze verkenning gedaan. Het helpt ons om op een andere manier te kijken naar de verandering in onze energievoorziening. En juist ons eiland is hier uitermate geschikt voor. We hebben hier zoveel actieve inwoners die mee willen denken over een duurzaam lokaal systeem voor onze energie. En we wekken al veel duurzame energie zelf op. In deze verkenning komen deze elementen mooi samen. We delen graag dit rapport met andere overheden, zodat ook zij handvatten krijgen om met een andere bril naar de lokale energietransitie te kijken,” vertelt wethouder Duurzaamheid Jaap Willem Eijkenduijn van gemeente Goeree-Overflakkee.

Eén van de aanbevelingen in de verkenning: samenwerken om te kunnen veranderen
De verandering van ons energiesysteem kan alleen slagen als we allemaal ons steentje bijdragen. Dit kunnen we doen vanuit energiegemeenschappen. Een energiegemeenschap is de koepelterm voor een groep inwoners, ondernemers en andere partijen die samen energie produceren, opslaan en verbruiken. Dit kan een buurt, dorp of het hele eiland zijn. Onderling wordt afgestemd wie wanneer hoeveel energie opwekt en gebruikt en tegen welke prijs. Ze zijn samen ook eigenaar van de energie.

De inzet van alle energiegemeenschappen bij elkaar opgeteld, bepaalt hoe succesvol de energietransitie op Goeree-Overflakkee wordt. Vroeger was dit een optelsom; hoe meer energie we opwekten, hoe beter we het deden. In de wereld van B is het een weegschaal. Als de productie en het gebruik van energie in balans is, wordt ons energiesysteem veerkrachtig.

Belangrijke aanbevelingen voor de gemeente
In de verkenning staan dilemma’s en vragen waar de gemeente mee aan de slag gaat. Ook beschrijft het rapport de verschillende rollen die de gemeente in de uitvoering kan spelen: de rol van de gemeente als de regie bij de inwoners ligt, als er sprake is van co-creatie en als de regie volledig bij de gemeente zelf ligt. Belangrijke aanbeveling is bijvoorbeeld dat de gemeente per gebied, dorp of buurt aan de slag gaat en de publieke belangen uitgangspunt zijn.

Het vervolg
Met dit rapport als basis kan de gemeente Goeree-Overflakkee verder met het plan voor een lokaal energiesysteem op het eiland.  Hierbij staat het maatschappelijk belang centraal in de verdere uitvoering.