Het versterken van het centrum van Middelharnis, door het gebied te verbeteren in gebruik, beleving, en toekomstbestendigheid. Dat is wat de gemeente en BIZ Middelharnis Centrum voor ogen hebben met de subsidieaanvraag Impulsaanpak winkelgebieden. Voor de zomer dienen zij deze aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De subsidie van de RVO helpt gemeenten om winkelgebieden toekomstbestendig te maken. Het geeft een impuls aan het verbeteren van het gebied en zorgt bijvoorbeeld voor minder lege winkelpanden, meer woningen en meer groen. Voorwaarde is dat gemeente en lokale partijen bij de aanvraag samenwerken en zelf ook investeren in de verbetering van het gebied. Adviesbureau Sweco ondersteunt gemeente en BIZ bij het indienen van de aanvraag.

Met welke projecten gaan partijen aan de slag?
Dat is de vraag die de komende twee maanden centraal staat. Zowel nieuwe als bestaande projecten kunnen worden opgenomen in de subsidieaanvraag. Er speelt al veel in het centrum van Middelharnis. Denk aan de herontwikkeling van het Spuiplein, herinrichting van de Voorstraat Middelharnis, verplaatsing van de bibliotheek en de renovatie van het Diekhuus. Ook is er ook ruimte voor de inbreng van nieuwe plannen en projecten. Daarover gaan gemeente en BIZ in gesprek met partijen uit de directe omgeving.

Samen voor een toekomstbestendig winkelcentrum
Ondernemers en eigenaren van vastgoed uit het gebied waar de subsidie betrekking op heeft (zie afbeelding), zijn uitgenodigd om mee te denken over een toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum. Dat geldt ook voor alle ondernemers die zijn aangesloten bij de BIZ van Middelharnis. Tijdens de bijeenkomsten wordt samen nagedacht over belangrijke vragen, zoals: Hoe maken we de winkelstraten aantrekkelijker? Hoe voorkomen we leegstand? De ideeën, plannen en ervaringen worden verzameld en vormgegeven in een conceptplan. Samen met een uitvoeringsplan wordt dit plan voor de zomer ingediend bij de RVO.

Meedenken
Bent u ondernemer of eigenaar aangrenzend aan het gebied waar de subsidie betrekking op heeft en wilt u ook meedenken en uw ideeën inbrengen? Stuur dan, bij voorkeur voor maandag 26 februari aanstaande, een mail naar: bedrijvencontactpunt@goeree-overflakkee.nl.