Gemeentebestuur Goeree-Overflakkee bezoekt Middelharnis

2 februari 2024

Het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee bezocht op 31 januari Middelharnis. Ze wandelden door het dorp, keken rond bij onder andere het Thomashuis en de bibliotheek en spraken met veel inwoners en ondernemers. Het bezoek was het vijfde zogenoemde kerncontactbezoek. Vanuit de SGP-fractie waren verschillende fractieleden deze dag aanwezig om te horen wat er speelt in Middelharnis.

In lijn met het in 2022 door de gemeenteraad vastgestelde coalitieprogramma bezoeken raads- en collegeleden in de lopende raadsperiode alle kernen van Goeree-Overflakkee. Een kerncontactbezoek is steeds verdeeld in een rondgang door het dorp in de middag. Daarna volgt een avondbijeenkomst waarop inwoners met de gemeente in gesprek kunnen gaan. Op 31 januari was Middelharnis aan de beurt.

Jongerenwerk
Vanaf 15.00 uur werden de raads- en collegeleden onder lokale begeleiding rondgeleid langs verschillende plekken. Eerst bezochten zij de autobus van Youth for Christ. Met deze bus betrekt de organisatie wekelijks vaste standplaatsen op het eiland om zo in contact te zijn met jongeren. In het Diekhuus hielden daarna zowel Jongerenwerk als de Stichting Hart van Goeree-Overflakkee een presentatie voor het gemeentebestuur.

De wandeling werd vervolgd met een bezoek aan de bibliotheek aan het Kerkepad. Hier werd duidelijk dat de bibliotheek veel meer doet dan boeken uitlenen. De bibliotheek levert belangrijke ondersteuning aan inwoners die dreigen achter te blijven in de samenleving. Er zijn vele programma’s die hulp bieden op het gebied van taalvaardigheid en digitale vaardigheden. Uiteraard werd gesproken over de geplande verhuizing van de bibliotheek naar het Diekhuus.

De middag werd afgesloten met een bezoek aan het Thomashuis aan het Marietjespad. In het Thomashuis vinden ongeveer 9 mensen met een wisselende zorgvraag een veilige en huiselijke leefomgeving.

Inwonersavond
Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman opende de inwonersavond in het RGO College. Aan tien tafels werden aandachtspunten en suggesties uitgewisseld tussen inwoners en raads- en collegeleden. Twee tafels waren speciaal gereserveerd voor de jongeren, Daarnaast waren er informatiekramen, waarin de vier programmalijnen van de gemeente werden toegelicht. Ook Oost West Wonen en De Goede Nieuwe Tijd, de campagne over bewustwording voor toekomstbestendig leven, hadden een kraampje. Ook de wijkagent sloot aan. De kernwethouder van Middelharnis, Berend Jan Bruggeman, sloot de avond om 21.30 uur af.

Op 11 april aanstaande is het volgende kerncontactbezoek. Het gemeentebestuur bezoekt dan Den Bommel en Zuidzijde.