05-03 | Inwoners van Stad aan het Haringvliet welkom bij open fractiespreekuur van SGP

28 februari 2024

De SGP-fractie wil graag weten wat er in de samenleving leeft. Daarom worden naast de reguliere fractiespreekuren, waarop inwoners welkom zijn in de fractievergadering, regelmatig open fractiebijeenkomsten belegd in de kernen op Goeree-Overflakkee. Op deze manier kunnen inwoners en vertegenwoordigers van dorpsraden of verenigingen met de fractie in gesprek over hun leefomgeving.

Op D.V. dinsdag 5 maart is de SGP-fractie aanwezig in het Trefpunt te Stad aan het Haringvliet. De SGP nodigt in het bijzonder inwoners uit van Stad aan het Haringvliet om over hun leefomgeving in gesprek te gaan met de fractieleden. Met deze bijeenkomsten geeft de fractie invulling aan het motto: ‘Bouwen in vertrouwen!’.

Iedereen is van harte welkom op dinsdag 5 maart vanaf 19:30 – 21:00 uur in het Trefpunt,  Oranjelaan 14, 3243 AP Stad aan ‘t Haringvliet. Heeft u specifieke onderwerpen die u wilt bespreken dan kunt u daarvoor een mail sturen naar de fractiesecretaris: pkieviet@sgpgo.nl.