De raadsleden bespreken de volgende onderwerpen:

  • Budgetverlening renovatie CBS Oranje Nassau Nieuwe-Tonge
  • Budgetverlening renovatie CBS Albert Schweitzer Stad aan ’t Haringvliet
  • Startnotitie repowering van Pallandtpolder door Deltawind, Eneco en Hygro

De gemeenteraad neemt een besluit over de volgende onderwerpen:

  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling DCMR
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
  • Vaststellen wijziging verordening afvalstoffenheffing Goeree-Overflakkee 2024
  • Normenkader 2023
  • Vaststellen bestemmingsplan Steigerdijk Ooltgensplaat
  • Benoeming in commissies