Sluiten Ouddorpse vuurtorenpost leidt dit jaar tot een onafhankelijke evaluatie

1 februari 2024

Tijdens de behandeling van de ‘Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2024’, dienden o.a. de ChristenUnie, SGP en CDA een motie in om te komen tot onafhankelijke evaluatie van het sluiten van de Vuurtoren in Ouddorp als nautische informatiepost. Eerder stelden deze partijen ook al vragen aan minister Harbers, die daarover een teleurstellende reactie gaf.

In de motie stellen de leden van de Tweede Kamer, Grinwis, Stoffer, Vedder, Van Zanten en De Hoop, dat het sluiten van de vuurtoren, als Nautisch Informatie Post (NIP) per 1 januari jl. negatieve gevolgen heeft voor het toezicht en de veiligheid in de omgeving en voor de veilige bereikbaarheid van de haven van Stellendam via het Slijkgat en verzoeken de regering in de loop van dit jaar een onafhankelijke evaluatie te laten uitvoeren naar het sluiten van de nautische post Vuurtoren Westhoofd en op basis daarvan, in overleg met alle regionale partners (gemeente, maritieme en visserijsector, recreatievaart en watersport), de sluiting tegen het licht te houden en te bezien hoe de verloren gegane functies opnieuw ingevuld kunnen worden. Eerder hielt Pieter Grinwis (CU) als oud-Ouddorper een vurig pleidooi voor de functie van de Ouddorpse vuurtoren tijdens de behandeling van de begroting.

Het radarsysteem upgraden naar de nieuwste versie, zo stelde minister Mark Harbers, zou niet opwegen tegen het feit dat het onderhouden van zo’n informatiepost geen wettelijke taak is van het Rijk. “Op korte termijn zou een kostbare vervanging van de systemen voor het continueren van de dienstverlening vanaf vuurtoren Ouddorp noodzakelijk zijn”, aldus de minister onlangs in een reactie op eerdere vragen van de drie genoemde partijen. “Aangezien het hier geen VTS-gebied betreft, is de keuze gemaakt hier niet in te investeren, waardoor het verstrekken van verkeersinformatie vanaf de vuurtoren beëindigd moest worden.”