25-03 | Welkom op openbare themabijeenkomst van SGP Zuid-Holland

14 maart 2024

Op D.V. maandag 25 maart organiseert de Zuid-Hollandse Statenfractie van de SGP een openbare regioavond voor inwoners van de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Het thema van deze avond staat in het teken van de beslissingen die op provinciaal niveau onlangs zijn genomen in het kader van het niet meer toestaan van woningbouw in buitengebieden en de realisatie van Natuur Netwerk Nederland. Iedereen is vanaf 19:30 uur van harte welkom in Zalencentrum Dorpstienden in Ouddorp! De bijeenkomst start om 20:00 uur. Thema: De eilanden op slot?!

De afgelopen periode zijn er belangrijke beslissingen genomen in Den Haag. Bijvoorbeeld rondom woningbouw buiten het dorp en vanwege het NNN (Natuur Netwerk Nederland) is formeel besloten dat sommige landbouwgrond onteigend zou kunnen worden. Graag gaat de Statenfractie van de SGP met inwoners en belanghebbenden in gesprek om de mening over deze plannen te horen.

Andere sprekers deze avond zijn: Daan Markwat (wethouder Goeree-Overflakkee), Nico de Jager (Statenlid Landbouw), Gert-Jan Janssens (Raadslid HW), Gerard van de Breevaart (Statenlid Ruimte en Wonen) en Geesje Rotgers (Onderzoeksjournalist). Laatstgenoemde spreker zal de aanwezigen meenemen in de impact van het ZH-PLG voor boeren in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee. Welkom 25 maart in Ouddorp!