Kandidaten leerwerkbedrijven geslaagd voor leerlijn Groepshulp Kinderopvang

8 maart 2024

Op 5 maart ontvingen 10 kandidaten van de leerlijn Groepshulp Kinderopvang hun certificaat. Ook ontvingen 6 deelnemers hun Mbo praktijkverklaring niveau 1 assistent dienstverlening van Nico van Waardenburg van het Albeda College. De andere 4 kandidaten zijn nog bezig met hun stage en ontvangen de Mbo praktijkverklaring op een ander moment.

Het is de tweede groep kandidaten die de leerlijn, met Mbo praktijkverklaring, succesvol hebben gevolgd. In oktober 2023 ging deze tweede groep van start bij GOwerkt (gemeente Goeree-Overflakkee). Tien enthousiaste dames leerden en werkten 10 weken binnen GOwerkt. Ook haalden ze hun kinder-EHBO-diploma. Na de kerstvakantie liepen de kandidaten maximaal 2 maanden stage bij één van de betrokken kinderopvangorganisaties of gastouders. Kibeo, het Kinderpaleis, Stichting Kinderopvang Nissewaard, de Hoeksche School en gastouders De Vlindertuin, ’t Boendertie en Celester hebben de kandidaten een stageplek geboden. Een deel van de kandidaten sluit het traject af met een dienstverband of gaat de vervolgopleiding Pedagogisch Medewerker volgen.

Samenwerking leerwerkbedrijven
De leerlijn werd opgezet samen met Voorne-Putten Werkt (gemeente Nissewaard) en HWwerkt! (gemeente Hoeksche Waard). Deze leerwerkbedrijven helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bieden hen werk onder aangepaste omstandigheden. Ook begeleiden ze mensen met een uitkering naar werk.

De leerlijn is een resultaat van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Vanaf 2020 werken gemeenten Nissewaard, Voorne aan Zee, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee samen aan verbeteringen voor de regio. Een belangrijk thema daarin is Onderwijs & Arbeidsmarkt. Samenwerking tussen de verschillende leerwerkbedrijven is één van de doelen van de Regio Deal.