Kwijtschelding aangevraagd bij SVHW? Het besluit hierop kan langer duren.

13 maart 2024

Door verhoging van de huurtoeslag (bedoeld als koopkrachtmaatregel) komen sommige burgers dit jaar niet meer in aanmerking voor kwijtschelding. Dat betekent dat die groep de rekening voor de lokale belastingen zou moeten betalen. Het Rijk zoekt naar een oplossing om dit te voorkomen.

De verhoging van de huurtoeslag komt door een verlaging van de eigen bijdrage met € 34,67. Het Rijk onderzoekt of het mogelijk is om bij het vaststellen van de betalingscapaciteit rekening te houden met deze verlaging. Eind juni 2024 hoopt het Rijk hier duidelijkheid over te geven.

Wat betekent dit voor uw vraag om kwijtschelding?
Omdat SVHW moet wachten op de oplossing vanuit het Rijk, kan SVHW de kwijtscheldingsverzoeken waarbij de betalingscapaciteit moet worden berekend, nog niet behandelen. De afhandeling van uw kwijtscheldingsverzoek kan daarom wat langer duren.

SVHW is de organisatie die voor gemeente Goeree-Overflakkee alle gemeentelijke taken die te maken hebben met gemeentelijke belastingen uitvoert. Kijk voor meer informatie op www.svhw.nl(externe link)