Ontwikkeling woningbouw Capelleweg / Mercuriuslaan Oude-Tonge

20 maart 2024

Op woensdag 27 september 2023 en woensdag 24 januari 2024 waren er inloopbijeenkomsten over woningbouwontwikkelingen aan de Capelleweg en de Mercuriuslaan in Oude-Tonge.

Onderzoek naar realisatie sociale huurwoningen
Op dit moment onderzoeken wij samen met de woningcorporatie Oost West Wonen de mogelijkheden om binnen de nieuwbouwplannen sociale huurwoningen in een appartementengebouw te realiseren. Het betreft een drie-laags gebouw met ongeveer 40 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. Het gebouw komt in de plaats van de huidige 7 sociale huurwoningen, aan de Mercuriuslaan 2-14 te Oude-Tonge.

Terugkoppeling inloopbijeenkomsten
Tijdens de inloopbijeenkomsten op 27 september 2023 en 24 januari 2024 zijn er reactieformulieren ingediend door bezoekers. Aan de hand van deze formulieren hebben we een vraag en antwoord opgesteld. Deze kunt u hieronder bekijken.

Ontwerpbestemmingsplan
Van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 lag het ontwerpbestemmingsplan ‘Capelleweg Oude-Tonge’ ter inzage. De stukken staan op www.goeree-overflakkee.nl/ter-inzage  en op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). of www.omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart(externe link).

We zijn nu bezig met het verwerken van de reacties die zijn ingediend. Naar verwachting zal het bestemmingsplan begin juni definitief worden vastgesteld in de gemeenteraad. Zodra het plan definitief is goedgekeurd, kunnen we de planning voor de bouwwerkzaamheden gaan opstellen.