Raad neemt positief besluit over renovatie scholen Nieuwe Tonge en Stad aan het Haringvliet

1 maart 2024

Goed nieuws voor de leerlingen van de CBS Oranje Nassauschool in Nieuwe-Tonge en de CBS Albert Schweitzerschool in Stad aan ‘t Haringvliet. In de raadsvergadering van donderdag 29 februari stemde de gemeenteraad unaniem in met budgetverlening voor renovatie van beide scholen. SGP-raadslid Peter Kieviet gaf aan content te zijn met beide raadsvoorstellen. De scholen zijn hard toe aan vernieuwing. Ze kunnen nu aan de slag met de bouwvoorbereiding.

In 2019 is het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2019 – 2035 (IHP) door de raad vastgesteld. Hierin is een uitgevoerde inventarisatie opgenomen met een prioritering voor vernieuwing per schoolgebouw. Hieruit bleek dat CBS Oranje Nassau te Nieuwe-Tonge in de eerste tranche in aanmerking komt voor vervangende nieuwbouw. Op 3 augustus 2023 is de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Goeree-Overflakkee 2023 van kracht geworden. In deze verordening is renovatie als voorziening in de onderwijshuisvesting opgenomen. Dit betekent dat renovatie een alternatief voor nieuwbouw is geworden. Kindwijs heeft voor deze locatie aangegeven van die optie gebruik te willen maken.

30 augustus 2023 heeft Kindwijs voorbereidingsbudgetten aangevraagd voor de renovatie van de Oranje Nassauschool te Nieuwe-Tonge en de Albert Schweitzerschool te Stad aan ’t Haringvliet. Op dit advies en besluit is 5 december 2023 conform door ons college besloten. Uiteindelijk is in nauw overleg met de gemeente een plan opgesteld dat eind december 2023 is ingediend bij de gemeente t.b.v. de volledige budgetaanvraag t.b.v. de uitvoering. Met het beschikbaar stellen van het investeringsbudget wordt de huidige school aangepast aan de huidige functionele, onderwijskundige en kwaliteitseisen volgens het vigerend bouwbesluit.