De gemeenteraad zal onderstaande onderwerpen bespreken: raadsleden bespreken de volgende onderwerpen:

  • Startnotitie repowering van Pallandtpolder door Deltawind, Eneco en Hygro
  • Definitieve verklaring van geen bedenkingen Langdurige Opvang Ontheemden (LOO)
  • Participatieplan masterplan Havens

De gemeenteraad neemt een besluit over de volgende onderwerpen:

  • Wijziging Marktverordening Goeree-Overflakkee 2023
  • Actualisatie financiële verordeningen
  • 3e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 2023
  • Vaststelling bestemmingsplan Vroonweg 7 Achthuizen
  • Vaststelling bestemmingsplan Plattelandswoning Duivenwaardsedijk 1a Nieuwe-Tonge
  • Bestemmingsplan Veegplan 2022
  • Rekenkamer Goeree-Overflakkee

Agenda en stukken
Naast de uitzending zijn ook de agenda en de bijbehorende stukken voor deze vergadering te vinden in het raadsinformatiesysteem(externe link).