SGP: ‘Visserij verdient meer ruimte in Voordelta’

14 maart 2024

“Het is onrechtvaardig dat de vissers zo geraakt worden door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Het zou dan ook goed zijn als minister Van der Wal haar oude plan van tafel haalt en een nieuw plan maakt voor de Voordelta. Vandaag heb ik dat samen met CDA, CU, VVD en BBB in een motie aan de Kamer voorgelegd. Door de brede steun en de welwillende reactie van de minister, is de kans groot dat het huidige plan verdwijnt.”

Dat zegt SGP-Kamerlid André Flach. Na een rechterlijke uitspraak besloot het ministerie van LNV om een groot gedeelte van de Voordelta (die loopt vanaf Europoort tot en met de kust van Walcheren) af te sluiten.

Vooral ensis*- en garnalenvissers zijn daarvan de dupe. SGP, BBB, CDA, VVD en CU vinden het op zichzelf goed dat er natuurcompensatie komt voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte, maar de rekening moet niet eenzijdig betaald worden door vissers die niet meer op hun belangrijkste visgebieden zouden mogen komen.

SGP, CDA, CU, BBB en VVD willen dat minister Van der Wal haar eerdere plan vervangt door een nieuw voorstel. Daarin dienen de belangrijke visgebieden zoveel mogelijk te worden ontzien. Ook moet er een degelijk, uitgewerkt financieel compensatiepakket komen voor de vissers die niet meer op hun visgronden mogen komen. Dat is niet meer dan billijk.

* Ensis is een eetbaar schelpdier en wordt in Nederland, voor de Zeeuwse, Hollandse en Waddenkust gevist met speciale vissersschepen.