[Video] Maandjournaal SGPZH #2 | Zwaard van Damocles boven boeren?

16 maart 2024

Volgens de provincie zouden boeren onteigend kunnen worden, om meer natuurgebieden te realiseren. Zeven gebieden in Zuid-Holland ontbreken nog in het NNN (Natuur Netwerk Nederland) en deze moeten gecreëerd worden. De SGP is onder meer tegen de onteigening van boeren, maar waarom? De SGP is niet tegen natuur, maar vindt dat landbouwgrond ook natuur is. ‘Daarom zijn wij tegen onteigening van boeren!’, aldus de provinciale SGP-fractievoorzitter Nico de Jager.

In totaal gaat het om zeven gebieden in de provincie Zuid-Holland, waarvan er drie op Goeree-Overflakkee liggen. Met name gaat het dan om percelen bij de Oostdijk, en twee percelen bij de Buitengronden Westplaat, bij Middelharnis en de Slikken van Flakkee.
Inmiddels heeft de coalitie (GroenLinks/PvdA, BBB, VVD en CDA) aangevuld met een aantal andere partijen een positief besluit genomen. De Zuid-Hollandse SGP stemde tegen dit voorstel. In het maandjournaal legt fractievoorzitter Nico de Jager dit verder uit.

Gedeputeerde Staten willen volledige schadeloosstelling bieden. Naast marktwaarde zullen ook andere kosten worden vergoed. De provincie hoopt dat het voorstel voor meer kans op overeenstemming zal zorgen. Dat klink mooi, maar dan moet de provincie volgens de Europese regels deze gebieden wel eerst als cruciaal voor de natuur bestempelen en ook bereid zijn om tot onteigening over te gaan. Als de grondeigenaars de schadeloosstelling niet accepteren streeft de provincie ernaar om in 2026 tot onteigening over te gaan en zal de provincie deze gronden zelf inrichten.

Met dit voorstel zet de provincie de gemeenten weer voor het blok, want zij hebben kennelijk geen keus: ‘Het primaat en de bevoegdheid om de bestemming te regelen ligt bij de gemeenten. De inzet van de provincie is om dit samen met de gemeenten te doen en hen te bewegen hier prioriteit aan te geven, zodat een provinciaal projectbesluit niet nodig is.’