Voorne-Putten Werkt en GOwerkt helpen inwoners met opstapbanen

6 maart 2024

Leerwerkbedrijven GOwerkt en Voorne-Putten Werkt gaan aan de slag met opstapbanen. Deze banen zijn voor inwoners met een arbeidsbeperking een opstap naar een vaste baan bij een werkgever. Wethouders Hanneke Stengs van Nissewaard en wethouder Berend Jan Bruggeman van Goeree-Overflakkee trapten vandaag de pilot af. Dat deden ze samen met de eerste kandidaten.

De pilot begint met 6 kandidaten: 4 uit Goeree-Overflakkee en 2 uit Nissewaard. De kandidaten zijn mensen die een verklaring met de naam ‘Indicatie Banenafspraak’ hebben. Dat zijn mensen die zelfstandig kunnen werken bij een werkgever. Maar door bijvoorbeeld ziekte of handicap niet het minimumloon kunnen verdienen. De leerwerkbedrijven nemen deze kandidaten vanuit een uitkering in dienst. Dat geeft zekerheid bij deze kandidaten en zorgt al voor gemotiveerde kandidaten. Eerst leren de kandidaten de werknemers- en vakvaardigheden. Vervolgens gaan ze op detacheringsbasis aan de slag bij een reguliere werkgever.

De bedoeling is dat de werkgever de kandidaat na maximaal 2 jaar in dienst neemt. “Dat wil de werkgever ook”, zo legt jobcoach Gerrie Jansen uit. Haar taak als jobcoach is om te zorgen dat de plaatsing op de werkvloer lukt. “Met als hoofddoel dat de kandidaat in zijn eigen inkomen kan voorzien. Dat doen we met intensieve begeleiding van de kandidaat, maar ook door het ontzorgen van de werkgever. Deze pilot zet op alle stukjes van het traject in. Met hopelijk een tevreden werknemer en werkgever als resultaat.”

Ondersteuning
De wethouders gingen afzonderlijk van elkaar bij de leerwerkbedrijven in alle rust met de kandidaten in gesprek. “Iedereen verdient een baan die bij hem of haar past”, stelt wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein). “Dat vraagt bij sommige kandidaten wel een extra steuntje in de rug. Deze pilot geeft verschillende extra vormen van ondersteuning. Je hebt gelijk een baan. Je krijgt goede begeleiding bij ons en bij de werkgever. En je vindt een werkgever die vooraf heeft aangegeven iemand in dienst te willen nemen.”

De ervaring is dat werkgevers het lastig vinden om werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ze ervaren uitdagingen vanwege de extra begeleiding en tijd die deze groep nodig heeft om zich naar de reguliere arbeidsmarkt te ontwikkelen. Ondertussen zijn er wel meer vacatures dan werkzoekenden. “Werkgevers willen dus wél, maar hebben – net als de kandidaten – één of meer extra duwtjes nodig”, vult wethouder Hanneke Stengs (Sociaal Domein) aan.

“Deze pilot biedt de nodige ondersteuning aan beide kanten van de arbeidsmarkt. Werkgevers kunnen rekenen op betrokken begeleiding en een gestructureerd traject vanuit de leerwerkbedrijven. Terwijl de werknemers met een arbeidsbeperking de kans krijgen om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Het is een win-win situatie die we hopen uit te bouwen voor een inclusieve en productieve arbeidsmarkt.”

Regio Deal Zuid-Hollandse Delta
De pilot is onderdeel van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Gemeenten Nissewaard, Voorne aan Zee, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee werken hierin samen. Eén van de ambities is de arbeidsmarkt en het onderwijs op de eilanden toekomstbestendiger maken. Gemeenten Nissewaard en Goeree-Overflakkee werken voor deze pilot samen. Gemeenten Hoeksche Waard en Voorne aan Zee volgen de resultaten met veel interesse. Bij succes sluiten ze mogelijk in een later stadium aan.