Gemeenteraad bezoekt maritiem/visserijcluster in Stellendam

6 april 2024

Op woensdag 3 april was de gemeenteraad uitgenodigd voor een werkbezoek aan de STC campus Zuid-West, de UFA en het Visserij-innovatiecentrum in Stellendam. De meeste fractieleden van de SGP-fractie waren ook aanwezig. De visserijsector, maar breder ook het maritiem cluster, is een belangrijke economische pijler voor Goeree-Overflakkee.

Als eerste kreeg de delegatie een presentatie over het onderwijs op het STC (de visserijschool). Toen in 2021 de school dreigde te verdwijnen is gezamenlijk gezocht naar het behouden van de school voor ons eiland. Dat heeft geleid tot verbreding van de opleidingen, niet alleen visserij, maar ook breder als technisch maritiem opleidingscentrum met momenteel ca. 60 leerlingen. Een mooie ontwikkeling. Natuurlijk zijn er ook uitdagingen voor de toekomst. Het blijft nodig om alert te zijn op ontwikkelingen, maar ook de verbinding te houden en verder te zoeken met het bedrijfsleven rond de haven.

Na de presentatie kregen de raadsleden in groepen een rondleiding door de school. Achter de simulatoren werd gevaren op de Nieuwe Maas, een kotter de haven van Scheveningen ingeloodst en de machinekamer opgestart. Ook werd ‘geproefd’ aan het boeten van netten. Het gaf een mooi beeld van de breedte en de inhoud van de opleiding.

Na een korte maaltijd gaf Johan van Nieuwenhuizen in de mijnzaal van de visafslag UFA een presentatie over de actuele ontwikkelingen van de visafslagen in algemene zin en van de UFA in het bijzonder. Het gaat dan niet alleen om de visafslag van Stellendam, maar ook die van Scheveningen. Er is nauwe samenwerking met andere afslagen in zowel binnen- als buitenland. Voor Stellendam is een van de grootste uitdagingen de bevaarbaarheid van het Slijkgat en daarmee de bereikbaarheid van de haven.

Het werkbezoek werd afgesloten bij het Visserij-innovatiecentrum waar de raadsleden kennis namen van de actuele ontwikkelingen ten aanzien van visnetten en -technieken.

De SGP-fractie kijkt terug op een interessant werkbezoek waarin de uitdagingen van de visserijsector nog een keer duidelijk zijn geworden. Die aandachtspunten neemt de fractie mee.