Lezing bij SGP Oostflakkee over ‘Israël staat onder spanning’

18 april 2024

Op de ledenbijeenkomst van SGP-Oostflakkee sprak onlangs Jan Schippers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de SGP over het thema: ‘Israël staat onder spanning’. De lezing werd gehouden aan de vooravond van de aanval van Iran op het land. Vrede is momenteel ver te zoeken, terwijl ook ‘gewone Palestijnen snakken naar vrede met de Joden, die mensen zitten nu ook in de penarie. Zij willen graag in Israël werken en krijgen daar een fatsoenlijk salaris’, aldus Schippers.

De spanning waarin Israël zich bevindt heeft verschillende oorzaken. Zo is er onderling verdeeldheid bij beide partijen, is er een diepgewortelde haat en wantrouwen, bestaat er een bepaalde beeldvorming en de hele wereld bemoeit zich ermee. Daardoor is het een ingewikkeld conflict geworden en is de spanning ook in Nederland voelbaar.

Historie
Om beter te begrijpen wat er nu precies aan de hand is, schetste Schippers eerst een aantal misvattingen die de oorzaak zouden zijn van de spanningen. Zo zijn er mensen die denken dat het conflict begonnen is in 1948 en dat de Joden het land van de Palestijnen zouden hebben gestolen. ‘Je mist informatie als je niet de context uit het verleden kent en vanuit de Bijbel’. Vanuit het verleden ging Schippers in op de geschiedenis: de landbelofte aan Abraham en de verovering van Jebus door David. ‘Rond 1860 zien we dat de meerderheid in Jeruzalem Joods is. In 1917 volgt de verklaring van Balfour, waar een nationaal tehuis voor de Joden werd beloofd door de Britse regering die het op dat moment voor het zeggen had in het gebied. Dit werd gevolgd door de verklaring van de Volkenbond in 1922 die stelt dat de historische band van het Joodse volk met Palestina wordt erkent en er reden is voor het herstel van hun nationale tehuis in dat gebied’. Er volgt een splitsing van het gebied. Een gebied waar de Joden niet mochten komen en een gebied waarover niets wordt afgesproken. Daarom komt van de uitvoering niet veel terecht en wordt eigenlijk in 1922 de basis voor het conflict gelegd. Tot 1948 werd de komst van de Joden naar het land van hun vaderen gedwarsboomd. Maar ook in dat jaar werden veel Joden uit het gebied verjaagd uit gebieden die in 1967 weer terugveroverd zijn.

Aan de Palestijnen werd hulp geboden. Schippers vroeg zich af ‘waar dat geld aan is besteed als je het hele tunnelnetwerk op je in laat werken?’ Dan volgt op 7 oktober 2023 de onverwachte en ongedachte aanval van Hamas waar meer dan 1000 slachtoffers te betreuren zijn en 240 burgers zijn ontvoerd. De oorlog die volgt is een strijd om het bestaan van Israël.

Recht en politiek
Schippers ziet een probleem van verstrengeling van recht en politiek. ‘Israël moet zich houden aan internationaal recht, maar de Arabieren kennelijk niet. Onrecht met de schijn van recht, daar zitten we middenin.’

SGP
‘De SGP vindt dat Israël en het Joods volk onze steun verdiend. Daarnaast moeten we Joodse Nederlanders niet alleen laten staan en het antisemitisme bestrijden. Verder mag er geen financiële steun meer geboden worden voor lesmethodes die antisemitisch zijn’. SGP Europarlementariër Bert-Jan Ruissen legde daar al eerder de vinger bij. Daarnaast wil de SGP de handel met Israël bevorderen en moet Hamas de gijzelaars onmiddellijk vrijlaten. Met de aanwezigen werd verder doorgesproken over het conflict waarbij ook duidelijk gesteld werd dat christenen niet blind achter Israël hoeven te staan. Christenen moeten ook oog hebben voor de Gazanen, die onder een terreurorganisatie als Hamas moeten leven. Het Wetenschappelijk Instituut gaf onlangs nog aandacht aan het conflict in hun kwartaalblad ‘Zicht’. In deze editie staan een aantal reflecties op de oorlog in Israël en Gaza, waaronder een uitgebreide historische achtergrond. Met als slotakkoord een column van Kees van der Staaij. Zie ook: wi.sgp.nl.