Woongroep minderjarige statushouders in Middelharnis

22 april 2024

Gemeente Goeree-Overflakkee gaat onderdak bieden aan een kleine woongroep met 9 statushouders onder de 18 jaar. De jongeren komen in een gebouw aan de Hobbemastraat in Middelharnis, waar eerst de tussenvoorziening voor dak- en thuislozen was.

Zorgorganisatie Alleen Samen Zorg biedt de jongeren 24 uur per dag begeleiding. De nieuwe bewoners komen half mei. En de woongroep blijft in elk geval tot eind 2025.

Het gaat om jongeren van 15 tot en met 18 jaar. Ze kwamen zonder ouders of andere begeleiders naar Nederland. Deze kinderen vallen onder de voogdij van Stichting Nidos. Dat is de stichting die verantwoordelijk is voor jonge alleenstaande vluchtelingen in Nederland. De jongeren hebben een verblijfsstatus. Dat betekent dat ze in Nederland  mogen blijven.

Eind vorig jaar kwam het gebouw leeg te staan, nadat Pameijer vertrok. In overeenstemming met het huurcontract bleef Gemeente Goeree-Overflakkee het pand wel huren van woningcorporatie Oost West Wonen. Het gebouw heeft al een maatschappelijke bestemming. Voor het gebouw is de woongroep een prima nieuwe invulling. Het gebouw bestaat uit (slaap)kamers en gezamenlijke ruimten als woonkamer, keuken en badkamer.

“Het gaat om jongeren die vaak al een zware reis achter de rug hebben. Zonder ouders, in een vreemd land”, legt wethouder Berend Jan Bruggeman uit. “In deze woongroep werken ze in een veilige en stabiele omgeving aan hun toekomst. Als gemeente vinden we het belangrijk dat we deze jongeren die ruimte kunnen bieden.”

Zorgorganisatie Alleen Samen Zorg is een kleine organisatie die momenteel ook in Zierikzee een groep van 16 amv’ers begeleidt. De opvang verloopt daar goed. De begeleiding richt zich op het opbouwen van een leven in Nederland. Denk aan school, taal, (bij)baantjes en sport. De begeleiding helpt de jongeren dat ze voor zichzelf kunnen zorgen.

Huisvesting blijft uitdaging
Goeree-Overflakkee staat op dit moment voor een flink aantal uitdagingen op het gebied van huisvesting. Allereerst is er bij vooral starters en alleenstaanden een grote behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen.

Daarnaast krijgt de gemeente van het Rijk een verplichting om statushouders te huisvesten. Dat noemen we een taakstelling. Dat gaat in samenwerking met woningcorporatie Oost West Wonen. Het lukt op Goeree-Overflakkee al lange tijd niet om voor voldoende huurwoningen voor deze groep te zorgen. Daarom komen er maximaal 40 statushouders tijdelijk in het voormalige gemeentehuis in Dirksland. Dat kan pas als de Oekraïense vluchtelingen daar vertrekken. In een gebouw aan de Boezemweg in Dirksland wonen al tijdelijk 12 statushouders.

Door de spreidingswet heeft de gemeente ook de verplichting voor structurele opvang voor bijna 300 asielzoekers. Gemeenten in de regio kijken samen hoe ze die verplichting vormgeven. Daar komt nog bovenop de huisvesting van de ongeveer 300 Oekraïense vluchtelingen op Goeree-Overflakkee. De buurt met flexwoningen aan de rand van Middelharnis is voor de laatste groep de oplossing.