10-06 | SGP-fractie komt naar inwoners van Dirksland

23 mei 2024

De SGP-fractie wil graag weten wat er in de samenleving leeft. Daarom worden naast de reguliere fractiespreekuren, waarop inwoners welkom zijn in de fractievergadering, regelmatig open fractiebijeenkomsten belegd in de kernen op Goeree-Overflakkee. Op deze manier kunnen inwoners en vertegenwoordigers van dorpsraden of verenigingen met de fractie in gesprek over hun leefomgeving.

Op D.V. dinsdag 11 juni is de SGP-fractie aanwezig in Onder De Wiek, te Dirksland. De SGP nodigt in het bijzonder inwoners uit van Dirksland en omgeving om over hun leefomgeving in gesprek te gaan met de fractieleden. Met deze bijeenkomsten geeft de fractie invulling aan het motto: ‘Bouwen in vertrouwen!’.

Iedereen is van harte welkom op dinsdag 11 juni vanaf 19:30 – 21:00 uur in het Hervormd Verenigingsgebouw ‘Onder De Wiek’ te  Dirksland, Ring 57, 3247 BN Dirksland. Heeft u specifieke onderwerpen die u wilt bespreken dan kunt u daarvoor een mail sturen naar de fractiesecretaris: pkieviet@sgpgo.nl.